Az Európai Unió (EU) lakosságának mintegy 17,5 százaléka élt túlzsúfolt, azaz a háztartás tagjainak számához képest túl szűk lakásban 2020-ban. Romániában ez az arány 45,1 százalék volt, a legnagyobb az uniós országok közül – derül ki az EU statisztikai hivatalának, az Eurostatnak az adataiból.

Magas volt a túlzsúfolt lakásokban élők aránya Lettországban (42,5 százalék), Bulgáriában (39,5 százalék), Lengyelországban (36,9 százalék) és Horvátországban (36,2 százalék) is. A lista másik végén Ciprus (2,5 százalék), Írország (3,2 százalék), Málta (4,2 százalék) és Hollandia (4,8 százalék) található.

Sok háztartás számára a lakásköltségek jelentették a legjelentősebb havi kiadást. 2020-ban az EU népességének 7,8 százaléka élt olyan háztartásban, amelyben a rendelkezésre álló jövedelem legalább 40 százalékát lakhatásra költötték. E tekintetben is jelentős különbségek voltak a tagállamok között: 5 százalék alatti arányt 13 tagállamban jegyeztek, ezek közül a legalacsonyabbakat Cipruson (1,9 százalék), Litvániában (2,7 százalék), Máltán (2,8 százalék) és Szlovákiában (3,2 százalék). Ezzel szemben Dániában a háztartások 14,1 százaléka, Bulgáriában 14,4 százaléka, míg Görögországban 33,3 százaléka esetében ment el lakhatásra a jövedelem több mint 40 százaléka. – Agerpres