Újabb változásról tájékoztatott ma a Bihar Megyei Nyugdíjpénztár. A temetkezési segély jóváhagyásához szükséges iratokat postán vagy e-mailben a mail@cjpensiibihor.ro vagy mailbeius@cjpensiibihor.ro elektronikus postacímeken lehet eljuttatni a hivatalhoz.

A szükséges iratok: az itt elérhető kérvény (kérik, ebben hagyják meg a telefonszámukat is); a halotti bizonyítvány másolata; a kérvényező személyi igazolványának másolata; a rokonsági fokot vagy gyámságot igazoló irat másolata; annak az iratnak a másolata, mellyel a temetés költségeit igazolják vagy egy saját felelősségre tett nyilatkozat arról, hogy a kérvényező viselte ezeket a költségeket; ha a 18 évét betöltött fiatal munkaképtelen volt, akkor a munkaképtelenséget megállapító irat másolata; a 18 és 26 év közötti gyermekek tanulmányi viszonyát igazoló irat másolata. A temetkezési segélyt vagy postai úton utalják, vagy, ha a kérvényező megadta bankszámlaszámát, arra utalják át. – biharmegye.ro