Az akadémiai szenátus döntésének értelmében a Nagyváradi Egyetemen is online fog zajlani a vizsgaszesszió. A hallgatók tudását szóbeli, írásbeli feladatokkal, illetve rácsteszt segítségével mérik fel, a vizsgáztatás során az egyetem platformjai mellett (Moodle, MS Team) olyan alkalmazások is rendelkezésre állnak, mint a Zoom, a Google Meet vagy a Skype. A tanárok a megszerzett jegyeket ugyancsak online közlik a diákokkal. Az online vizsgáztatás azonban nem kötelező: ha egyes tanárok úgy vélik, nem tudják online megoldani a vizsgáztatást, behívhatják a hallgatókat az egyetem épületébe. Ebben az esetben természetesen betartják a hatóságok által előírt óvintézkedéseket.

Ugyancsak online fog zajlani a Nagyváradi Egyetemen az államvizsga is: a hallgatóknak államvizsga-dolgozataikat az egyetem platformján kell közzétenniük, a dolgozatok megvédésére pedig 30 percet kapnak, szintén online. Az online védést rögzítik és archiválják. Az akadémiai szenátus arról is döntött, hogy ezt az egyetemi évet a hallgatók kevesebb kreditponttal is lezárhatják, így a minimális 30 helyett jelenleg a tanulmányi év befejezéséhez elegendő a 15 kreditpont. – erdon.ro