A következő tanévtől kezdve a Nagyváradi Egyetem 15 karából hét esetében nagyobb tandíjat kell fizessenek a hallgatók. Nő a tandíj összege az Informatika és Tudományok, Elektromos mérnöki és Információtechnológia, az Energetikai mérnök és Ipari menedzsment, a Menedzseri és technológiai mérnök, a Történelem, a Bölcsészettudományi és a Környezetvédelem karokon.

Az alapképzések többségében 100 lejjel fog nőni a tandíj, kivételt képez az Informatika szak, amelynek esetében a tandíjat 200 lejjel emelik, és az angol nyelven folyó Nemzetközi kapcsolatok és európai tanulmányok alapképzés, amelyen a tandíj 300 lejjel nő. Ezeken a karokon a mesteri képzés tandíja is nőtt 100 lejjel. Nem változnak viszont a díjak a felvételi és a bentlakás esetében, utóbbi 80–180 lej/hónap között változik. – erdon.ro