Felvételit hirdet Nagyváradon tanuló magyar egyetemisták számára a Collegium Varadinum. Szakkollégiumunk fontosnak tartja a tehetséggondozást és az ambiciózus fiatalok támogatását. Az egyetemista programba a szakkollégium november 10-ig várja a hallgatók jelentkezését. A program keretén belül a felvételt nyert hallgatók ösztöndíjban részesülnek és szakmai képzéseken, kirándulásokon vehetnek részt a program során. A Collegium Varadinum egyetemi programja az alap- és posztgraduális képzést kiegészítő, magas színvonalú, Nyugat-Európában már hagyományosnak tekinthető és nagy presztízsnek örvendő extrakurrikuláris (tanórán kívüli) tevékenységi forma.

„Az egyetemi oktatás eltömegesedése következtében napjainkban már kevésbé fókuszál a legjobbak támogatására. Ezzel szemben a Collegium Varadinum az ambiciózus és tehetséges fiatalok támogatását tűzte zászlajára. A kiscsoportos és egyénre szabott oktatási forma keretei között, szakmájukban elismert oktatók, tanárok és mentorok bevonásával lehetőséget biztosítunk a tehetségek legszélesebb körű kibontakoztatására és kamatoztatására.” – fogalmazott Tőtős Áron a szakkollégium vezetője.

A képzésekre szervezett formában, két modulban kerül sor, követve az egyetemi tanév rendjét. A kulcskompetenciák mellett fontos szerep jut a szakmai képzéseknek is. Képzéseik során – szociokulturális háttértől függetlenül – a magyar nemzet és az erdélyi, partiumi közösségek iránt elkötelezett, azért tenni akaró, illetve az európai színtéren is helytálló tehetségek minőségi nevelését kívánjuk megvalósítani. Azt tekintjük mérvadónak, hogy ki miben jó, és azon a területen kívánjuk továbbfejleszteni, miközben teret adunk az egyéni ötleteknek, az innovatív és kreatív megoldásoknak. Támogatjuk és bátorítjuk az egyéni kezdeményezéseket, a közösségi megoldásokat. A minőségi szaktudás mellett nagy hangsúlyt fektetünk az alapműveltség elsajátítására, de legfőképpen azoknak a kompetenciáknak és készségeknek a fejlesztésre, amelyek kimaradnak az egyetemi oktatásból, de ami nélkül a 21. században már nem lehet boldogulni.

Az egyetemi programban részt vevő kollégisták különböző tanulmányutakon kirándulásokon is részt vesznek, ösztöndíjprogramjainkba is bekapcsolódhatnak. Kollégistáink egy értékalkotó közösség tagjává válnak, melynek során életre szóló élmények és barátságok is köttetnek. A tehetséggondozás része egy értékalkotó és időtálló közösségi háló megteremtése is, melyre a szakkollégium elvégzését követően is lehet számítani. Ezt hivatott szavatolni a Collegium Varadinum alumni rendszere.

A felvételi menete két fordulóból áll:

  • az első fordulóban egy jelentkezési űrlapot kell kitölteni, egy magyar és román nyelvű önéletrajzot, egy motivációs levelet feltölteni. Végül opcionálisan egy ajánlólevelet is lehet csatolni.
  • a második fordulóban a jelentkezők egy szóbeli interjún vesznek részt és egy önismereti tesztet töltenek ki.

Jelentkezni pedig a szakkollégium weboldalán (www.collegiumvaradinum.ro/kepzesek/egyetemista-program/)megtalálható „JELENTKEZZ” gombra kattintva lehet, melynek határideje, 2021. november 10., 23:59, szerda. – satóközlemény