A Szent László Napok fesztivál keretében nyílik a Modernista művészet Nagyváradon című kiállítás vasárnap, június 19-én, 17 órától a Nagyváradi Városi Múzeumban. A kiállítás kezdeményezői a Nagyváradi Városszépítő Egyesület, társszervezője a kolozsvári Quadro Galéria, együttműködő partnerük pedig a Körösvidéki Múzeum – Múzeumi Komplexum Művészeti Osztálya.

A kiállított anyag mintegy fele Nagyváradól érkezik közgyűjteményi tulajdonból, míg a másik fele magángyűjteményekből származik. Több mint hatvan ritkán látható festmény, grafika és művészi lap gyűjtemény kerül kiállításra a két világháború közötti nagyváradi expresszionista és avantgárd művészek munkáiból, különös tekintettel Leon Alex, Mund Hugó, Dömötör Gizella és Ruricskay György képeire. A kiállítást annak kurátorai, Székely Sebestyén (Quadro Galéria) és Zuh Deodáth (MTA BTK Morál és Tudomány Kutatócsoport) nyitják meg. Ahogy a kurátori bevezetőben fogalmaznak: «A nagyváradi képzőművészek sorsát, világnézetét és alkotásmódját alapvetően két, a hely sajátosságaihoz mért nézőpontból szokás vizsgálni.

Az egyik a romániai művészeti élethez való viszonyuk, illetve az, hogy az 1920 után nyelvileg és művészeti hagyományok tekintetében is sokszínűbb közegben hogyan változott meg Erdély és különösen a partiumi régió korábban erősen a budapesti képzőművészeti élethez és oktatáshoz kötött világa. A másik perspektíva a művészek egyéni sorsának alakulásáról szól, román, kisebbségi magyar, német vagy zsidó származásukból fakadó sajátosságaikra összpontosít. Ezen két regionális irányultságú személettel szemben azonban kevés hangsúly kerül a váradi művészek nemzetközi tekintetben is értelmezhető „modernizmusára”.» – sajtóhír