A Bihar Megyei Tanfelügyelőség minden szükséges előkészületet megtett annak érdekében, hogy a 2021/2022-es tanév kezdetével működésbe lépjen a Bihar Megyei Tehetséggondozó Központ – derül ki a tanfelügyelőség sajtóközleményéből. A jogi személyiséggel rendelkező, megyei szinten működő intézmény a román Tanügyminisztérium fennhatósága alá tartozik, a módszertani irányítást azonban a Bihar Megyei Tanfelügyelőség fogja végezni. Az intézmény igazgatója Marius Cicortaș, a nagyváradi Emanuil Gojdu Főgimnázium véglegesített matematika tanára. A központ fenntartása állami támogatásból valósul meg a minisztérium költségvetéséből, ugyanakkor a megfelelő jogi keretek között adományokat és szponzorizációkat is elfogadhat.

Az intézmény célja a kitűnően teljesítő középiskolás és líceumba járó diákok beválogatása, képzése, támogatása és motiválása. Olyan csoportokat terveznek létrehozni itt, melyeket tantárgyak, tudományágak, érdeklődési körök és természetesen életkor szerint osztanának fel, emellett a központ azzal is foglalkozna, hogy elindítson egyéb tehetséggondozó programokat is a megyében. A beválogatás nemzetiségtől függetlenül fog zajlani.

A diákokat tanári ajánlás, pszichoanalízis, esettanulmány, egyéni és csoportos felmérés, intelligencia teszt, és különböző képességfelmérők révén választják majd ki. A folyamat elvégzése az intézmény vezetősége által összeállított és jóváhagyott testület feladata lesz. A jelenlegi tanévben 18, matematikával, informatikával, fizikával és kémiával foglalkozó csoportot terveznek létrehozni. A foglalkozásokat Nagyváradon, Nagyszalontán, Belényesben, Élesden, és Margittán fogják megtartani, hetente két órát péntek vagy szombat délután. – erdon.ro