A megyei tanácsülést megelőző keddi sajtótájékoztatón Ilie Bolojan tanácselnök jelezte, hogy szóban megegyezett Ligia Mirişan könyvtárigazgatóval arról, hogy a szintén felszámolandó biharpüspöki fiókegység könyvállományát a helyi református egyházközségnek adományozzák. A kedd délután zajlott rendes havi megyei tanácsülésen több olyan határozattervezet is szerepelt a napirendi pontok közt, melyeknek tárgya az önkormányzatot képviselőknek a kinevezése volt különböző intézmények igazgatótanácsaiba. A javaslatokat Ilie Bolojan megyei tanácselnök tette, a tanácstagok pedig titkosan szavaztak. Egyszerű többséggel valamennyi előterjesztést elfogadta a plénum. Ennek megfelelően Mihai Jurcă nagyváradi városmenedzser lett a repülőtér ideiglenes igazgatótanácsának az elnöke. – erdon.ro