Megkezdődött az iratkozás az őszi érettségi vizsgára. Az érdekeltek, beleértve azokat is, akik valamilyen tantárgyból sikeresen pótvizsgáztak, július 24-éig nyújthatják be kéréseiket. Az oktatási miniszter erre vonatkozó rendelete szerint az őszi érettségi vizsga augusztus 24-e és szeptember 5-e között zajlik. A beiratkozáshoz szükséges iratokat az iskolák titkárságán lehet benyújtani, illetve online vagy postán is elküldhetők a tanintézményeknek. A jóváhagyott menetrend szerint augusztus 24-én román nyelv és irodalomból, 25-én a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, 26-án a szaknak megfelelő választott tantárgyból, 27-én pedig anyanyelvből írásbeliznek a végzősök. A nyelvi és digitális kompetenciák felmérésére ezúttal sem szerveznek szóbeli vizsgát, hanem elismerik a tanulók év közben kapott jegyeit, ahogy az a nyári érettségin is történt. Ez a folyamat augusztus 28-án, 31-én és szeptember 1-jén zajlik majd. Az írásbeli vizsgák eredményeit szeptember 2-án 12 óráig teszik közzé, az óvásokat ugyanaznap 14 és 20 óra között lehet benyújtani, elektronikus úton is. Az eredményeket – akárcsak a nyári érettségin – ezúttal is név nélkül közlik. Az óvások elbírálása utáni végleges eredményeket szeptember 5-én ismertetik. A sikeres vizsga feltétele a 6-os átlag, illetve a legalább 5-ös jegy megszerzése minden vizsgatárgyból. – agerpres.ro