Több mint háromezer Bihar megyei diák iratkozott be a múlt héten a megye valamelyik líceumába. Magyar tagozaton valamivel több mint ötszáz líceumi kilencedik osztályos hely lesz a következő tanévben, ezeknek a helyeknek a zömét be is töltötték. A tanügyminisztérium által az admitere.edu.ro honlapon közzétett adatok szerint Bihar megyében az elméleti és technológiai líceumokban 504 magyar tagozatos hely van kilencedik osztályban, ezek zömét már be is töltötték első körben. A nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban hét, a Nagyváradi Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum elméleti és technológiai osztályaiban húsz betöltetlen hely van. Az Érmihályfalvi 1. Számú Technológiai Líceumban magyar tagozaton 16 szabad hely van, míg a Székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceumban 38 hely maradt betöltetlenül magyar tagozaton az első forduló után. A Margittai Horváth János Elméleti Líceumban tizenhárom, a Nagyszalontai Arany János Elméleti Líceumban három szabad hely van még. A tanulók maguk jelölték be azokat az osztályokat, ahova be szerettek volna jutni, és az informatikai rendszer állapította meg azt, hogy az átlagjuk alapján melyik osztályba kerültek be. Kéry Hajnal hozzátette, hogy ennek a hétnek a közepétől elkezdődik a beiratkozás második fordulója: először a próbavizsgák zajlanak le a vokacionális osztályok még megmaradt helyeire. – Forrás: Erdély Online