Ennek legfőbb okai a hátrányos anyagi és szellemi családi háttér, valamint a korai munkavállalás. Románia északkeleti és délkeleti részén a legnagyobb az iskolaelhagyás aránya országos szinten. A Monitorul Social tanulmánya alapján az iskolaelhagyók aránya Bukarestben a legkisebb, csupán 5,5%. Régiók tekintetében a tanulmányaikat félbehagyó iskolások aránya északkeleten 23.6%, délkeleten 22,4%, a középrégióban 21,1%, délen 18,8%, délnyugaton 17,6%, északnyugaton 16,3%, nyugaton 11,3%, Bukarestben pedig 5,5%. A tanulmány arra is rámutat, hogy az iskolaelhagyók száma jóval magasabb vidéken, mint városon: 2017-ben országos szinten a vidéki iskolaelhagyók aránya elérte a 27,1%-ot, ezzel szemben azokban a városokban, ahol a lakosság száma meghaladta az 50 ezret, ez az arány 4,5% volt. A Monitorul Social elemzése emellett kitér arra is, hogy 2014 és 2017 között a 18-24 év közötti iskolások 18,1%-a nem iratkozott be egyetemre. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők aránya Romániában 26,3% , ilyen tekintetben az uniós átlag megközelíti a 40%-ot. – transindex.ro