Átutazó gólyák mintegy negyvenes csoportja szállt meg augusztus 9-ről 10-re a Kolozs megyei Magyarfenesen – írták a gólyalest működtető clujbird.ro portálon.

A délutáni eső után, este nyolc óra tájban érkeztek, és valósággal ellepték a falut. Többnyire háztetőkre, kéményekre szálltak, de egy diófa felső ágaira is. Sokan hosszasan köröztek, keresték a megfelelő helyet. A református templom tornyán egy, a tetőgerincén kilenc gólya, a katolikus templomtornyon négy pihent.

A gólyacsapat reggel hat óráig maradt Magyarfenesen, amint pirkadt, útnak is eredtek. – Maszol