Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 109/30.11.2006-os számú Tanácsi határozat által elfogadott Helyi Szabályzat alapján kötelesek betartani a következőket: 
 biztosítsák a gazdaságaik, ingatlanjaik, lakó és gazdasági épületeik melletti vízelvezető árkok karbantartását, annak megfelelő mélységét és az összegyűlt víz szabad folyását, a területek kaszálását illetve tisztítását valahányszor szükséges!
 a telkeikhez tartozó folyóvizek partjainak tisztántartását és az onnan kitermelt föld elszállítását!
 háziállatok közterületre való engedése vagy tartása tilos!
 a gépjárművek, mezőgazdásági gépek és szekerek, utánfutók parkolása az utcán és a közterületen tilos!
 közterületen építési anyagok, konyhai, ipari, mezőgazdásági illetve egyéb jellegű hulladékok engedély nélküli tárolása szigorúan tilos!
A fentiek teljesítésére megszabott határidő 2019. április. 15.
Ezen dátum után a szabályok be nem tartása 50-től 500 lejig terjedő pénzbírságot von maga után!
Tegyünk együtt azért, hogy városunk és falvaink összképe szebb legyen!