A Bihar Megyei Tanácsnál folyamatban van a megye kulturális stratégiájának a kidolgozása. Az elmúlt napokban több előrelépés is történt e vonatkozásban: november 16-án fórumot szerveztek civil szervezetek képviselőinek, üzletembereknek, előadóművészeknek és „szabadúszóknak” a részvételével, melyen Carmen Croitoru, a Kultúrát Kutató és Formáló Országos Intézet (INCFC) menedzsere bemutatta a csapata által készített tanulmányt és javaslatcsomagot, illetve felszólalt Călin Gal megyeitanács-alelnök is.

Ezt megelőzően pedig, november 10-én és 11-én az INCFC a kulturális közintézmények és az önkormányzatok vezetőivel konzultált a témában. Készült ugyanakkor egy közvélemény-kutatás a Bihar megyei fogyasztói szokásokról is, melyet a megyei képviselő-testület plénuma november 15-i rendkívüli közgyűlésén jóváhagyott. Az önkormányzattal együttműködő Művelődésügyi Minisztériumnak alárendelt Kultúrát Kutató és Formáló Országos Intézet (INCFC) célja annak felderítése, hogy melyek a legsürgetőbb problémák a kulturális területen, milyen közpolitikákra van szükség ezek felszámolása érdekében, milyen partneri megállapodások lehetségesek a gazdasági élet szereplőivel, és mik azok a vissza nem térítendő európai uniós pénzforrások, melyeket érdemes lenne megpályázni – emlékeztetett közleményében a megyei tanács. – erdon.ro