A Bihar megyei tanács egy olyan projektet kezdett el, melynek célja annak a megyei útnak a korszerűsítése, mely összeköti a Bihar megyei Pádis környékét a Kolozs megyei Havasrekettyével. A hiányzó 10 kilométer hosszú és 6 méter széles erdei út jelenleg Bondoraszó község területén található, melynek önkormányzata elvi beleegyezését adta ahhoz, hogy megyei úttá minősítsék ezt a szakaszt.

Az átvétel igénylése az e havi tanácsülés napirendi pontjai közt fog szerepelni. Emellett két-két méter széles részt azt út két oldalán a környezetvédelmi minisztériumtól is át kell venni, hogy meglegyen a 10 méter szélesség, mely szükséges a megyei úttá nyilvánításhoz, valamint ki kell venni az erdészeti alapból 10 hektárnyi területet. A beruházás becsült értéke 6 millió euró, jövő év közepéig rendezhetik a jogi problémákat és ezekkel párhuzamosan elkészülhet a hatástanulmány. A munkálatok 2022 tavaszán kezdődhetnek el, az egyelőre kérdéses, hogy milyen forrásból lesznek finanszírozva. – erdon.ro