Befejezte szerda délután a képviselőház tanügyi bizottsága a közoktatási törvény tervezetének vitáját. Jóváhagyták végül, hogy a hittan választható érettségi tantárgy legyen, ugyanakkor a sokszínűség tiszteletben tartása is bekerült a tervezetbe. A tervezetet több módosítással fogadta el a szakbizottság, 13 támogató és négy ellenszavazattal, egy tartózkodás mellett – számolt be az Agerpres.

A testület szerdán egyebek mellett arról döntött, hogy a középiskoláknak jogukban áll úgynevezett kiválósági osztályokat indítani. Ezeknek a száma nem haladhatja meg tanintézet számára a beiskolázási tervben jóváhagyott kilencedik osztályok számának az 50 százalékát.

A kiválósági osztályokba az iskola által szervezett ismeretfelmérő vizsga eredménye, illetve az országos képességfelmérő vizsgán szerzett jegy alapján veszik fel a diákokat. Az ismeretfelmérő vizsgákat – amelyek az oktatási minisztérium által jóváhagyott módszertan alapján zajlanak – az országos képességfelmérő vizsga előtt kell megszervezni, és a jelentkezők „átment” vagy „elutasított” minősítést kaphatnak – írja elő a tervezet.

Arról is döntöttek, hogy a közoktatásban dolgozó pedagógusoknak kötelességük tiszteletben tartani a sokszínűséget annak érdekében, hogy a tanulókban befogadó és toleráns hozzáállást alakítsanak ki. Ugyanakkor azt is jóváhagyták, hogy a humán osztályok diákjai hittanból is érettségizhessenek. Választható tantárgy lesz, akárcsak a történelem, a földrajz, a logika, a pszichológia, a szociológia, a gazdaságtan vagy a filozófia.

Egy másik elfogadott módosító javaslat szerint a diákok beiratkozása a hittanórákra a szülő vagy a törvényes gyám írásbeli kérésére történik. A döntés módosításához szintén írásbeli kérelem szükségeltetik. Ha a tanuló nem vesz részt a vallásórán, a tanulmányi helyzetét a tantárgy figyelembe vétele nélkül zárják le. Ugyanez vonatkozik azokra a tanulókra is, akiknek objektív okokból nem biztosították a feltételeket a hittanórák látogatásához. Az a tanuló, aki nem vesz részt a hittanórákon, a tanítási órák idején nem hagyhatja el az iskola területét.

A hittant kizárólag szakképzett pedagógusok oktathatják az iskolákban – írja elő egy másik elfogadott javaslat. Ugyancsak szerdán fogadták el azt a módosító javaslatot, amely értelmében kifizetik az ingázó pedagógusok és a kisegítő személyzet utazási költségeit az oktatási minisztérium költségvetéséből. Az alsóház tanügyi bizottsága csütörtökön elkezdi a felsőoktatás megszervezését és működését szabályozó törvénytervezet vitáját. – agerpres.ro