Gyűlést tartott a megyei vészhelyzeti bizottság, melyen Dumitru Țiplea prefektus jóváhagyta, hogy 380 ezer lejt igényeljenek a kormány tartalékalapjából a februárban Bihar megyében keletkezett természeti katasztrófák okozta károk enyhítésére.

A jelentések szerint február 20-21-én, valamint 25-27. között a medrükből kilépett vízfolyások megrongáltak egy hidat, egy erdei és mezőgazdasági utat, egy községi utat, valamint egy vízszolgáltató-állomást Kiskoh, Vasaskőfalva, Belényesörvényes és Lankás településeken. A kárfelmérésekkel egy vegyes bizottság foglalkozott, melynek tagjait Dumitru Țiplea jelölte ki, és kiderült, hogy Vasaskőfalvának 185 ezer, míg Sólyom és Bihardobrosd községeknek 195 ezer lejre van szükségük.

Az igényt a Közigazgatási, Fejlesztési és Közmunkálatokért Felelős Minisztériumnak terjesztik elő. „A megelőzés a legjobb stratégia, ezért ellenőrizzük rendszeres időközönként a sáncok karbantartását. Ugyanakkor azt kérem a polgármesterektől, hogy károk esetén készítsenek jelentéseket a kialakult helyzetről, hogy kártérítést lehessen igényelni”, nyilatkozta a prefektus. – erdon.ro