Csütörtöki ülésén a kormány jóváhagyta a 2024-2025-ös tanév közoktatási és felsőoktatási beiskolázási tervét. A kabinet közleménye szerint a közoktatásban a 2024-2025-ös tanév beiskolázási tervének számadatai nem változnak a 2023-2024-es tanévhez képest. A Romániában védelmet kérő vagy védelmet szerzett kiskorúaknak, valamint azoknak a hontalan kiskorúaknak is biztosítanak helyeket, akiknek romániai tartózkodását hivatalosan elismerik.

Az iskoláskor előtti oktatásban (bölcsődékben és óvodákban) összesen 665.000 hely van a következő tanévben. Az elemi osztályokban összesen 933.000, az általános iskolák felső tagozatának osztályaiban pedig 813.000 helyet biztosítanak. A középiskola 9. osztályaiban 134.000 hely van nappali, illetve további 9500 hely esti és csökkentett látogatású tagozaton. Az esti tagozat 11. osztályaiban 16.000 hely van.

A szakiskola első évfolyamának osztályaiban 60.000 hely van, a posztliceális oktatás tagozatain pedig 35.911 hely. A művészeti oktatás általános iskolai tagozatain összesen 21.500 helyet biztosítanak, a sportiskolákban pedig 15.500 helyet. Az iskolai sportkluboknál 53.000 hely van. A csökkentett látogatású kötelező általános iskolai oktatásban és a Második esély elnevezésű program keretében, beleértve a börtönökben szervezett oktatást is, összesen 30.000 helyet biztosítanak a következő tanévben.

A sajátos nevelési igényű gyerekeket oktató tanintézetekben 30.450 helyet hagytak jóvá. A felsőoktatásban összesen 113.078 helyet hagytak jóvá, ebből 68.092-et az alapképzésre, 36.164-et mesteri képzésre, 3422-t doktori képzésre, 5400-at pedig rezidens orvosi képzésre. A szórványban élő román állampolgárok számára 1900 helyet tartanak fenn a közoktatásban, illetve 7065-öt a felsőoktatásban. A külföldi állampolgárok számára 1800 hely van a közoktatásban, illetve 4430 a felsőoktatásban. – agerpres.ro