A Bihar Megyei Tanfelügyelőség arról értesíti az érdekelteket, hogy június 27-én az intézmény honlapján (www.isjbihor.ro) megjelent azoknak a tanintézményeknek a listája, melyek igazgatói és/vagy aligazgatói tisztségére versenyvizsgát ír ki a tanfelügyelőség. Megyénkben az egyetem előtti oktatásban 29 igazgatói és 15 aligazgatói tisztség vár betöltésre.

Az ezekre pályázók június 28. és július 17. között nyújthatják be online a jelentkezéshez szükséges dokumentumokat. Július 18–21. között fogják átnézni a benyújtott iratokat és július 22-én hozzák nyilvánosságra azt, hogy kiknek a jelentkezését fogadta el a tanfelügyelőség. Az esetleges hibák, panaszok megoldása után július 28-án függesztik ki a jelentkezők végleges listáját. Az írásbeli vizsga szeptember 8-án lesz, az interjúk pedig a szeptember 22–29. időszakban.

Az interjú eredménye elleni fellebbezést szeptember 23–30. között lehet benyújtani, a végleges eredményeket is szeptember 30-án függesztik ki. A tanfelügyelőség honlapján a versenyvizsga minden szakaszában megtalálható lesz az adott szakaszhoz kért dokumentumok listája, írja az intézmény közleménye. – erdon.ro