Megkezdte a 2021–2022-es időszakra vonatkozó fűtési támogatás igényléséhez szükséges formanyomtatványok kiosztását, illetve a kérelemhez szükséges okiratok fogadását október második felétől a Székelyhídi Szociális Ellátások Igazgatósága (DAS Săcueni), a városi polgármesteri hivatal szociális ügyekért felelős osztályán.

A fűtési támogatásban székelyhídi, illetve a hozzá tartozó falvak valamelyikében lakcímmel rendelkező családok és egyedül élő személyek részesülhetnek. A támogatás odaítélése során figyelembe veszik a családtagokra eső nettó havi jövedelmet, illetve a lakásban használatos fűtési rendszert is (gázfűtés, elektromos vagy hőenergia, fa- vagy szénalapú fűtés). A fűtési támogatást a hideg időszak teljes egészére adják (2021. november 1. – 2022. március 31.), vagy ennek egy részére, a kérelem és a szükséges okiratok benyújtásának időpontjától függően.

A formanyomtatványokat a polgármesteri hivatal székhelyén a szociális ügyekért felelős osztályon adják ki hétfőtől péntekig 8.00–16.30 között. Az aktuális járványhelyzetre való tekintettel az épületbe csak a zöldigazolvánnyal rendelkezők léphetnek be, azonban az osztály munkatársai kimennek azokhoz, akik nem rendelkeznek ezzel, és tőlük is átveszik az igényléseket. A formanyomtatványok ugyanakkor letölthetők a polgármesteri hivatal honlapjáról (www.sacueni.ro/asistenta-sociala). Ugyancsak itt tájékozódhatnak a támogatás feltételeinek részleteiről is. A szociális igazgatóság javasolja, hogy igénylés előtt ellenőrizzék a kizáró jellegű javak listáját, ez szintén megtalálható a honlapon.

A támogatási kérelmeket legkésőbb minden téli hónap 20-ig lehet benyújtani. Azok a sérülékeny fogyasztók, akik hőenergiával, gázzal, szilárd tüzelőanyaggal fűtenek, abban az esetben részesülhetnek támogatásban, ha a havi nettó jövedelem családtagonként nem haladja meg a 1386 lejt, egyedül élő személyek esetében pedig a 2053 lejt.