A Partiumi és Bánsági Műemlékvédő és Emlékhely Társaság szeptember 3–5. között szervezi meg a XXVI. Partiumi Honismereti Konferenciát, Hegyközkovácsiban, a kultúrotthonban. Fő témák: helynevek kutatása, pusztuló műemlékeink, nagy személyiségeink emlékezete.

Szeptember 3., péntek – 11 óra – ünnepélyes megnyitó; 11.05 – ökumenikus áhítat – Csűry István püspök, Kiss Albert bihari plébános, főesperes-kanonok. 11.20-tól a résztvevőket köszöntik: Dukrét Géza, a PBMET elnöke, Dénes István-Lukács református esperes, Szabó Ödön parlamenti képviselő, az RMDSZ Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke, Szilágyi Zoltán bihari polgármester, Széman Péter, az EMKE elnöke, Flóris István, a Határon Túli Magyar Emlékhelyekért Alapítvány alapítója, Nyíri Péter, a Kazinczy Ferenc Társaság elnöke, Széphegyi László, a Város- és Faluvédők Szövetségének alelnöke. 11.50 – a Fényes Elek-díjak átadása, plenáris ülés, 13.10 – Forró László: Hegyközkovácsi története; 13.40 – Csorba Mihály: Hajdan volt települések Bihar területén; 16 óra – Olasz Angéla: Árpád-házi Szent Margit, az istennek ajánlott királylány; 16.20 – Erdei János: Megmentett országzászlók; 16.40 – A világháborús emlékmű megkoszorúzása; 17.30 – közgyűlés, beszámoló, tisztújítás, tagsági könyvecskék átadása; 20 óra – kulturális műsor Molnár Júlia előadóművésszel.

Szeptember 4., szombat – 9 óra – Debreczeni-Droppán Béla: Nagy fejedelmek főembere, 450 éve született királydaróci Debreczeni Tamás; 09.25 – Bélfenyéri Tamás: Bakócz Tamás, a jobbágy, akiből majdnem pápa lett; 09.50 – Szekernyés János: A 140 éve született Bartók Béla gyűjtőútjai Temes és Torontál vármegyékben; 10.20 – Vajda Sándor: Híres nők a gyógyászatban; 11.30 – Szálkai Tamás: Jakab Mihály bihari levéltáros élete; 11.50 – Szabó József: Adatok hírességeink érmelléki kapcsolataihoz és emlékük ápolásához; 12.20 – Wanek Ferenc: Száz éve született Erdődön Nagy Lajos geológus; 12.40 – Berecz Gábor: 13.05 – Olosz Lajos életének és műveinek áttekintése, születésének 130. évfordulóján; 13.05 – Komáromi Ernő: Dr. Paál Árpád életpályája; 13.25 – Ujj János: Az Arad-Belvárosi református templom; 16 – Oláh László üdvözlete a Honvédség és Társadalom Baráti Kör Székesfehérvári Szervezete részéről; 16.05 – Szűcs Tibor: Gertenyes története és Hollósy Kornélia operaénekes; 16.25 – Kovács Rozália: Vásárhelyi Dániel lelkipásztor, aki újra írta az elégett anyakönyveket; 16.50 – Szilágyi Andrea: Az érmihályfalvi Gizella-malom múltja és jelene; 17.15 – Tácsi Erika: Perényi Adolf; 17.30 – Kádár Anna és Kelemen Hilda: Érmellék, mint néprajzi táj; 18 – Varga Vilmos színművész szobrának avatása – avatóbeszéd: Pálfi József lelkipásztor, a Partiumi Keresztény Egyetem rektora, leleplezés – Kiss Törék Ildikó színművész, Varga Zsombor sebész (Varga Vilmos özvegye és fia); 19 óra – Emlékműsor – Meleg Vilmos, Miske László és Dobos Imre színművészek.

Szeptember 5., vasárnap: A felújított református templom szentelése; 11– igehirdetés, Csűry István püspök; 11.40 – Köszöntések: Angyalosy Katalin lelkipásztor (Nyírbogdány), Cseke Attila miniszter (Bukarest), Fülöp Attila államtitkár (Budapest), Brendus Réka főosztályvezető (Budapest), Hámori György polgármester (Kapuvár), Kálmán Tibor polgármester (Békés), Szilágyi Zoltán polgármester (Bihar); 12.10 – ünnepi műsor – gyülekezeti ifjúság, Meleg Vilmos színművész. – erdon.ro