Májernyik Mihály szentjobbi apát, plébános köszöntötte a szabadtéri szentmise több száz részvevőjét. Arra hívta fel a figyelmet: szent föld ez a hely, hiszen több száz éven keresztül itt őrizték Szent István bebalzsamozott jobb karereklyéjét (innen kapta a település a nevét), és e vidéken működött egykoron a Szent László király által alapított Benedek-rendi apátság. És ez az örökség az, ami kapcsolódik Várszegi Asztrik főapát meghívásához, hiszen míg a szentjobbi apátság a múltat, addig a pannonhalmi a jelent és a jövőt jelenti.

A főapát hangsúlyozta: Szent István tudatosan vállalta az üdvösség történetét, azaz a kereszténység felvételével járó sorsot és jövőt. Mindent megtett annak érdekében, hogy a pogányságból a Kárpát-medencébe érkező és letelepedő népének megteremtse azokat a nemcsak politikai, hanem egyházi kereteket is, ahonnan Isten örömhírét hirdethették az embereknek, a magyaroknak. Az áldás előtt Böcskei László váradi megyés püspök mondott köszönetet a közreműködőknek, örömének adva hangot, és egyúttal azon meggyőződését juttatva kifejezésre, hogy „ez a hely kötelez bennünket, ha jövőt akarunk”. Ezután Szentjobb utcáin körmenetet tartottak a Brünni Fekete Madonna felújított kegyképével, majd a templomban felajánló imával és a székelyudvarhelyi Jubilate Deo kórus szolgálatával ért véget a zarándoklat.

Forrás: B.N.