A parlament másodjára szavazott a tervezetről – azzal a módosítással, hogy az óraszámok csökkentése csak a 2020-2021-es tanévtől lépjen érvénybe –, ugyanis a tanügyi törvényt módosító tervezet óraszámcsökkentésre vonatkozó cikkelyét Klaus Johannis ez év elején visszaküldte újboli megfontolásra. Az elnöki álláspont szerint a módosítást nem előzte meg hatástanulmány, és negatív következménye lehet az oktatásban részt vevők közösségére nézve. A szenátus október 22-én döntő házként szavazott az ügyben, az államelnök ezúttal köteles volt kihirdetni a módosító javaslatot. A következő tanévtől tehát elemi osztályokban (0–4. osztályok) átlagosan 20 órára, gimnáziumban (5–8. osztályok) 25 órára, középiskolában (9–12. osztályok) pedig 30 órára csökken a heti óraszám. Ez átlagban napi négy, öt, valamint hat órát jelent. Ebbe egyébként beletartozik az új tananyag megtanítására, a kiértékelésre és a közös, tanári felügyelet alatt zajló tanulásra szánt idő is, a kisebbségi oktatásban részt vevő diákok esetében pedig ehhez még hozzájön az anyanyelvi vagy – más megközelítés szerint – a román nyelv és irodalom órák. Azt még nem tudni, hogy az új intézkedést hogyan fogják gyakorlatba ültetni. Monica Anisie tanügyminiszter egy múlt heti nyilatkozata szerint új kerettanterv kidolgozásában és tantárgyak megszüntetésében látná a megoldást, ám egy napra rá már pontosított, és úgy fogalmazott: nem biztos, hogy tantárgyakat kell megszüntetni, inkább az oktatás és tanulás módját kellene átgondolni. – Edupedu.ro