Cseke Attila fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter arról beszélt az 1977-es bukaresti földrengésről megemlékező, a Román Akadémia Könyvtára által szervezett eseményen, hogy egymilliárd lejes költségvetést rendelnek az épületek földrengésbiztossá tételéhez. „A rendszerváltás óta Románia mindössze 26 épületet tett földrengésbiztossá állami finanszírozásból. Sarkalatos váltásra van szükség ezen a területen, hiszen az épületek földrengésbiztossá tétele közérdek” – mondta el. A miniszter elmondta: a szaktárca többéves, 1 milliárd lejes költségvetést rendel a legveszélyeztetettebb épületek földrengésbiztossá tételéhez. Ebből a keretből a legalább háromemeletes, tíz lakrészes magántulajdonban lévő vagy közintézményeknek otthont adó épületeket újíthatnak fel. A magán- és jogi személyek tulajdonában lévő ingatlanok állami erőforrásból való megerősítését a közérdek teszi indokolttá, mondta a szaktárcavezető: „Az állampolgár biztonsága az elsődleges. Azokat is biztonságban kell tudni, akik az épületben tartózkodnak egy esetleges földrengés alatt, és azokat is, akik az épület előtt lesznek, közterületen.” A fejlesztési minisztérium jogszabály-módosítást készít elő ennek érdekében, illetve munkacsoportot alakít a földrengésbiztos építkezés normatíváinak kidolgozására. A szaktárca ugyanakkor azt javasolja, hogy további 6 milliárd eurót különítsen el az Európai Alapok Minisztériuma az épületek földrengés- és tűzbiztossá, valamint energiahatékonyabbá tételére. – maszol.ro