Mély megrendüléssel értesültünk Erdei Ferenc tanító bácsi hirtelen bekövetkezett elhunytáról. Városunk egy nagytudású, mélyérzésű pedagógust, közösségi ember veszített el, kinek hiányát gyermekek, felnőttek egyaránt érezni fogjuk.
Őszinte részvétünk a gyászoló családnak.