Döntő házként elfogadta szerdán a képviselőház a gyermekek családjuktól való elválasztásának megelőzéséről szóló törvénytervezetet, amely többek között előírja az országos gyermekfigyelő rendszer létrehozását. A kormány jogszabályjavaslata 222 támogató és 40 elutasító szavazatot kapott.

A tervezet szerint egy gyermek akkor van kitéve az elválasztás kockázatának, ha a családja rossz gazdasági és lakhatási körülmények között él, azaz a jövedelmi szegénység vagy a mélyszegénység veszélye fenyegeti; kockázati tényező a család egy vagy több tagjának rossz egészségi állapota, beleértve a fogyatékosságot is; növelik az elválasztás veszélyét a bántalmazó, erőszakos családi környezet és a felnőtt-gyermek kapcsolatokat hátrányosan befolyásoló magatartásformák.

Az elválasztás kockázatának van kitéve az a gyermek is, akinek a családja nincs a fentebb felsorolt helyzetekben, de bűnözői magatartás alakult ki nála, többször megszökött otthonról, alkoholt és drogokat fogyaszt, öngyilkosságot kísérel meg, illetve otthagyja az iskolát. A törvénytervezet előírásai szerint az elválasztás megelőzése érdekében az illetékes állami szociális intézmények kötelesek támogatni a családot az elválasztás kockázatának kitett gyermek nevelésében és gondozásában többek között az alábbi esetekben:

– a család mélyszegénységben él, vagy alacsony jövedelemmel rendelkezik, és nem részesül szociális segélyben;
– a gyermeket egyedülálló munkanélküli szülő neveli, vagy mindkét szülő munkanélküli;
– a család jogellenesen foglalja el a lakóhelyét, túlzsúfolt, illegálisan épített, rögtönzött vagy nem lakás rendeltetésű ingatlanban él;
– a család kiskorú anyát vagy terhes kiskorút nevel;
– az egyedülálló szülő vagy mindkét szülő külföldön dolgozik;
– család egy vagy több tagját börtönre ítélték;
– a szülők egy vagy több gyermeküket kórházban ‘felejtették’.

A képviselők törölték a tervezetből az előírást, amely szerint szociális intézmények kötelesek támogatni azokat a családokat is, amelyeknek egy vagy több tagja nincs feliratkozva háziorvoshoz, a szociális helyzete ‘alkalmatlan gyermek nevelésére és oktatására’, illetve a tagjainak alacsony az iskolai végzettsége. A jogszabályjavaslat szerint az illetékes szociális intézmények végzik el a kockázatfelmérést az elválasztás veszélyének kitett gyermek otthonában. Ha a család megfelel a fentebb felsorolt kritériumok valamelyikének, a polgármester elrendeli egy szolgáltatási csomag összeállítását a támogatásukra.

A legkevesebb 12 hónapra kiterjedő csomagnak kötelező módon tartalmaznia kell a következő szolgáltatásokat és tevékenységeket: tájékoztatás, tanácsadás és kíséret biztosítása az egészségügy, az oktatás, a foglalkoztatás, a lakhatás és a szociális védelem területén; a szülői készségek fejlesztése; a szociális segélyekhez és a meglévő szolgáltatásokhoz való hozzáférés megkönnyítése; szociális, oktatási, egészségügyi és foglalkoztatási szolgáltatásokhoz való irányítás.

A tervezet előírja a gyermekvédelmi hatóság informatikai rendszerének részeként működő országos gyermekfigyelő rendszer létrehozását is, ami az elválasztás kockázatának kitett gyermekek számítógépes nyilvántartásba vételével kapcsolatos összes tevékenységet tartalmazza. – agerpres.ro