Június 2-án kezdődik és június 30-ig tart az online bölcsődei beíratás, tájékoztatott a Nagyváradi Szociális Igazgatóság. A beíratási kérvényt, valamint a szükséges iratok fényképét a sps.dasoradea@gmail.com e-mailcmíre kell eljuttatni a fent említett időszakban. A szükséges iratok: a gyermek és ha vannak, a kiskorú testvérek születési bizonyítványa; a szülők/törvényes képviselők személyi igazolványa; esetenként az örökbefogadásról szóló határozat; a szülők/törvényes képviselők jövedelemigazolása (ebben a bruttó bérnek is szerepelnie kell) a beíratást megelőző hat hónapról; a gyermeknevelési szabadságon lévő szülő munkahelyi igazolása, melyben szerepel, mikor jár le a munkaszerződés felfüggesztése; óvodai igazolás, amennyiben a bölcsődével egy épületben óvoda is működik, s a beíratandó gyermek testvére(i) oda járnak, oltási lap; ha az anya nappali tagozaton tanul, a tanintézet igazolása; esetenként a válási határozta, melyben szerepel a gyermektartás összege; a szülő/törvényes képviselő saját felelősségre tett nyilatkozata arról, hogy a mellékelt iratok megegyeznek az eredetivel. A kérévnyt innen tölthetik le, bővebb tájékoztatást a 0359/411-925-ös telefonszámon kérhetnek. – biharmegye.ro