Kihirdette hétfőn Klaus Iohannis államelnök a cigányellenesség megelőzését és felszámolását célzó intézkedéseket tartalmazó törvénytervezetet, amely börtönbüntetést ír elő a romák ellen elkövetett, gyűlöletből fakadó tettekért.

A jogszabályról december 15-én szavazott a képviselőház: 244 törvényhozó támogatta, egy ellene szavazott, 20-an pedig tartózkodtak. A tervezet meghatározása szerint „cigányellenességen” a romák elleni gyűlöletbeszéd, a népcsoport iránti gyűlöletből fakadó és annak tagjai, tulajdonai, civil szervezetei, vezetői, kegyhelyei, hagyományai és nyelvi identitása ellen irányuló verbális vagy fizikai támadás értendő. Cigányellenes szervezet alatt pedig az a három vagy több tagból álló csoport értendő, amely ideiglenes vagy állandó jelleggel romaellenes elveket, eszméket és doktrínákat terjeszt. Ugyanakkor minden, romaellenes elveket, eszméket és doktrínákat sugalló jelkép – például zászlók, jelvények, egyenruhák, szlogenek, üdvözlési formák –, illetve audiovizuális tartalom, szöveges üzenet vagy kép cigányellenes szimbólumnak vagy anyagnak minősül. A jogszabály 3 hónaptól 3 évig terjedő börtönbüntetést ír elő azoknak, akik a nyilvánosság előtt cigányellenes elveket, eszméket és doktrínákat népszerűsítenek, cigányellenes jelképeket készítenek vagy terjesztenek, illetve 1 évtől 5 évig terjedő börtönbüntetéssel sújtja azokat, akik cigányellenes anyagokat terjesztenek vagy hoznak forgalomba. A cigányellenes szervezet megalakításáért, az ehhez való csatlakozásért, vagy annak bármilyen formában történő támogatásáért 3 évtől 10 évig terjedő börtönbüntetés róható ki. Nem minősül bünténynek, ha a tett a művészet vagy tudomány, tudományos kutatás, oktatás érdekében, vagy valamely közérdekű aspektus megvitatása céljával történik. – agerpres.ro