Mint sokan másoknak, Tornai Melindának, a nagyszalontai Arany János Elméleti Líceum igazgatójának is az a véleménye, hogy az elmúlt három hónap történései, illetve az online oktatás befolyásolta az érettségi vizsgákra való felkészülést, és a minősítéseket is. Ezzel együtt az eredmények nem olyan rosszak, hiszen az országos arányt teljesítették. Náluk is – akárcsak a váradi iskolákban – sokan vélekednek úgy, hogy fellebbezniük kell. Az elégedetlenkedők száma eléri a negyven százalékot, de végül ezeknek körülbelül a fele döntött úgy, hogy megóvja az eredményt.

A legrosszabb jegyek matematikából születtek, utána a sorrendben a román, valamint a magyar nyelv és irodalom tantárgyak következnek. Utóbbi kapcsán többen felvetették, hogy pluszban kellett készüljenek, és az évek során mindig több órájuk voltak, mint a többségi nemzethez tartozó diáktársaiknak, most pedig mégis „megjárták”, hiábavaló volt tehát az eddigi erőfeszítésük. És sajnos ez az álláspont a jövőre nézve nem túl biztató, mert fennáll a veszélye annak, hogy a nyolcadik osztályt végzettek román tagozaton akarják majd folytatni a tanulmányaikat, arra gondolva: nincs semmi értelme annak, hogy magyarul tanuljanak. Persze mindenki a saját belátása szerint dönt, de azért a magyar öntudatra való nevelés, a nemzethez való tartozás érzése is fontos szempont kellene hogy legyen, fogalmazott.

Barta Imrétől, a székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum igazgatójától megtudtuk, hogy az ottani diákok jól szerepeltek az érettségi vizsgákon. Bizakodásra ad okot, hogy a tavalyi 47 százalékos átmeneteli arányról az idén ballagók esetében több mint 64 százalékra sikerült „feltornászniuk” magukat (a korábbi évfolyamokról jelentkezőknél ez az adat 62,2 százalék). Ahogy általában lenni szokott, a legtöbb problémát a román érettségi vizsga okozta. Az intézményvezető megjegyezte: eleinte nehéz volt az átállás az online oktatásra, és hát nem is ez az igazi, távolról sem olyan, mint a szemtől szemben való tanítás.

Ugyanakkor az utolsó félévet mindenki egy kicsit rugalmasabban kezelte, hiszen a sok ellentmondásos rendelkezés közepette egy adott pillanatban az is eldőlt, hogy a második félév anyaga nem fog szerepelni a vizsgatételek közt. Meglátásában az online kommunikációnak inkább a tanfelügyelőség–iskola, illetve tanfelügyelőség–minisztérium kapcsolattartásban lehetne nagyobb hasznát venni. Ami pedig a jövőt illeti, a koronajárvány-vírus miatt minden bizonytalan; talán egy kivitelezhető megoldás lenne, hogy felváltva egyik héten online, a másik héten frontális oktatás legyen, mindenesetre mindenki számára az volna a legjobb, ha helyreállna végre a normalitás. – erdon.ro