Január 17-ig jelentkezhetnek a lemorzsolódás szempontjából leginkább veszélyeztetettnek minősített iskolák az Országos Helyreállítási Tervből finanszírozott 543 millió eurós országos programra, amelynek célja az iskolaelhagyás mértékének csökkentése.

A program az állami általános iskoláknak vagy általános iskolai ciklussal is rendelkező líceumoknak szól. Pályázni lehet iskola utáni programok szervezésére, hátrányos helyzetű diákok támogatására, egyéni vagy csoportos korrepetálásra, egyéni tanulási tervek kidolgozására, iskolai körök létrehozására és működtetésére, szabadtéri tevékenységekre, művészetterápiára, oktatási anyagok fejlesztésére, iskolai tanácsadásra, különféle továbbképzéseken való részvételre, a szülőknek a tanulási folyamatba való bekapcsolására, az iskolai bullying megfékezésére, kirándulások, táborok, fesztiválok, kulturális és sporttevékenységek szervezésére vagy minden olyan tevékenységre, ami az oktatás területén belül a diákokat az iskolalátogatásra ösztönzi és a tanuláshoz való viszonyát javítja. A támogatást informatikai eszközök, sportfelszerelések, tanszerek vásárlására, de olvasóterem, az iskolaudvar berendezésére, valamint internet- vagy különféle oktatási platformokra való előfizetésre is lehet fordítani.

– közlemény/Maszol