“Románia országos hatóságai nem tudják hatékonyan ellenőrizni a piaci szereplőket és megfelelő szankciókat alkalmazni velük szemben. A romániai jogszabályok következetlenségei miatt nagy mennyiségű, illegális fakitermelésből származó fa esik ki a hatóságok ellenőrzése alól.”

Az Európai Bizottság azt is megállapította, hogy az erdőgazdálkodás és ezen belül a fakitermelési engedélyek kiadása során elmulasztják előzetesen felmérni a védett élőhelyekre gyakorolt hatásokat, bár ezt megkövetelik az élőhelyvédelmi és a stratégiai környezeti vizsgálatról szóló irányelvek, az egyes Natura 2000 területek védett élőhelyeit felszámolták, semmibe véve az élőhelyvédelmi és a madárvédelmi irányelv előírásait. “A Bizottság ezért szerdán úgy határozott, hogy felszólító levelet küld, és egy hónapot biztosít Romániának, hogy megtegye a hiányosságok orvoslásához szükséges intézkedéseket. Ellenkező esetben a Bizottság úgy határozhat, hogy indoklással ellátott véleményt küld a román hatóságoknak” – mutat rá a közlemény. – maszol.ro