A 2021–2022-es fűtési szezon teljes időtartama alatt be lehet nyújtani a fűtéstámogatási igényléseket, az energiatámogatásra vonatkozókat pedig egész évben – tudatja közleményében a Nagyváradi Szociális Ellátási Igazgatóság (DASO). A kedvezmény életbe lépésétől kezdve november 20-ig 1659 fűtéstámogatási kérelem érkezett a nagyváradi igazgatósághoz. Akik az említett dátumig benyújtották igénylésüket, már november 1-től jogosultak a támogatásra, akik 20-a után teszik ezt meg, a következő hónap elsejétől kapják meg a juttatást.

A DASO felhívja a figyelmet arra, hogy a lakótársulások kötelessége pecséttel és aláírással igazolni az igénylő fűtésrendszerre csatlakoztatott szobáinak a számát, illetve azt, hogy hány személyre számolják ki a fűtéstámogatást, sőt, az igénylő család minden egyes tagjának a nevét is fel kell tüntetniük az igénylési formanyomtatványon. Szintén a lakótársulások kötelessége feltüntetni a hőszolgáltató kódját. Az egyéni fogyasztók be kell mutassák a legutolsó fűtésszámlát. Akik energiatámogatást kérnek, be kell nyújtsák legutolsó villanyszámlájuk vagy földgáz fogyasztási számlájuk másolatát.

A közlemény emlékeztet arra, hogy azok a családok, egy háztartásban élők jogosultak fűtéstámogatásra, akiknek az egy főre eső jövedelme nem haladja meg az 1386 lejt; egyedülálló személyek esetében 2053 lej az a szint, mely összeg alatt jár a fűtéstámogatás. Mind az egyedülálló személyekre, mind pedig a családokra ugyanazok az anyagi javakra vonatkozó kritériumok érvényesek. A fűtéstámogatást minden hónapban adják a téli szezonban, míg az energiatámogatás egész évben jár. Mindkét típusú támogatás haszonélvezői kötelesek öt napon belül értesíteni az igazgatóságot bármilyen, a támogatási jogosultságot befolyásoló módosulásról legyen szó, a lakhatási körülményekről, a család összetételéről vagy a bevételek módosulásáról. Ilyen esetekben új kérvényt kell benyújtani azoknak a dokumentumoknak a kíséretében, melyek igazolják a módosulást. – erdon.ro