Míg egy korábbi sajtótájékoztatón egy meglehetősen optimista magyarázattal szolgált arra, hogy miért maradtak távol olyan nagy számban a nyolcadikosok a képességvizsgától, az eredmények közzététele után már aggodalmait fogalmazta meg Virgil Blage, Bihar megye nemrég kinevezett főtanfelügyelője.

A képességvizsgára Bihar megyében idén 5303 diák iratkozott fel, és végül átlagosan 4700 tanuló vett részt ténylegesen a megmérettetésen. Vagyis 603 diák hiányzott, egyetlen tanulót sem zártak ki csalási kísérlet miatt. A jegyeket illetően 1–4,99 közötti minősítést 1171 diák, ötösön felüli átlagot 3599 tanuló (75,09 százalék) kapott. Utóbbiak között az eloszlás: 5–5,99 közötti jegyet 510, 6–6,99 közöttit 666, 7–7,99 közötti jegyet 896, 8–8,99 közöttit 922, 9–9,99 közöttit 591 diák kapott, tizennégyen pedig színtízes osztályzatot szereztek a vizsgán. A diákok távolmaradását a vizsgától Virgil Blage főtanfelügyelő egy korábbi sajtótájékoztatón azzal magyarázta, hogy sokan a nyolcadik osztály után a szakiskola mellett döntenek, tegnap azonban kifejtette: a Bihar megyei átlag valamivel az országos felett helyezkedik el az ötösnél nagyobb minősítésesek illetően, azonban aggasztó azon diákok magas száma, akiket – megfogalmazása szerint – „útközben valahol elvesztettek.” 

Arról az 1171 tanulóról van szó, akiknek a vizsgán elért átlaga 1–4,99 közötti, illetve a 603 beiratkozott, de végül hiányzó diákról, valamint arról a 434 tanulóról, akik be sem iratkoztak a vizsgára – összesen tehát 2208 fiatalról, mutatott rá a főtanfelügyelő, aki felelősökként a tanügyminisztériumot, a tanfelügyelőséget és iskolaigazgatókat nevezte meg. Ezekben a napokban zajlik a soron kívüli képességvizsga, amelyen azok a diákok vehetnek részt, akik a világjárvány miatt nem tudtak az első szesszión megjelenni. Bihar megyében négy ilyen diák van: egy Berettyószéplakon, kettő Margittán és egy Nagyváradon, a Dacia Általános Iskolában. Margittán két különböző iskolából származnak az érintett diákok, ám számukra egy vizsgaközpontot alakítottak ki – tette hozzá a főtanfelügyelő. A június 19-i becslések szerint 664 szülő igényelte, hogy gyereke a nyár folyamán is óvodába járhasson, ez a szám aztán 428-ra csökkent, de végül még kevesebben, az igénylők mintegy fele vitte óvodába gyermekét, mondta el az óvodák nyári nyitvatartását illetően a főtanfelügyelő, aki szerint több szülő meggondolta magát, miután alá kellett volna írnia egy nyilatkozatot, miszerint nem került érintkezésbe koronavírusos személlyel. Váradon 14 óvoda nyitja meg kapuit július folyamán, augusztustól pedig további nyolc. – erdon.ro