A Bihar Megyei Lakosságnyilvántartó Hivatal közleményben tudatja, hogy mi a születési bizonyítványok kiadásának ügymenete a 14 év alatti kiskorúak esetében. A születési bizonyítványt a szülő/törvényes gyám kérheti, személyesen vagy meghatalmazotton keresztül, érvényes személyazonosságot igazoló dokumentum (eredeti és másolat) alapján.

A személyazonosságot igazoló dokumentumok a következők: román állampolgároknak – személyi igazolvány, személyi kártya, ideiglenes személyi kártya, román állampolgárnak kiállított útlevél külföldi lakcímmel; EU-s vagy az európai gazdasági térség állampolgárainak – az adott állam által kiadott személyi igazolvány vagy útlevél; nem uniós országok külföldi állampolgárainak – az adott állam által kiadott útlevél; hontalanoknak – az 1954. évi, hontalan személyek helyzetéről szóló egyezmény alapján kiállított útlevél, esetenként csatolni kell az ideiglenes vagy állandó tartózkodási engedélyt is.

A külföldi állampolgárok vagy a hontalanok esetében, ha a személyi igazolvány nem latin betűkkel van kiállítva, akkor szükséges a személyi adatokat tartalmazó oldal hitelesített fordítása. A születési bizonyítvány kiadásáról szóló kérvényt annál a helyi lakosságnyilvántartó szolgálatnál vagy polgármesteri hivatalnál kell leadni, amelynél megtalálható a születési okmány (act de naștere), vagy ahova szól a szülő/ gyám lakhelye vagy tartózkodási helye. – erdon.ro