Dumitru Țiplea prefektus arra szólította fel a polgármestereket és más közintézmények vezetőit, hogy a törvény diktálta feltételek mellett és határidőkig válaszoljanak a természetes és jogi személyek által megfogalmazott petíciókra. Vonatkozó körlevelében többek közt arra hívta fel a figyelmüket: legtöbb 30, vagy 45 napon belül (ha a törvény lehetővé tette a határidő kitolását) válaszolni kell a nyilvántartásba iktatott petíciókra; a választ a közönségszolgálati osztályon keresztül legalább két munkanappal a határidő lejárta előtt el kell küldeni; közérdekű információigénylésre 10 napon belül írásbeli választ kell adni, esetenként ennek komplexitása miatt maximum 30 napon belül, de erről értesíteni kell írásban a kérvényezőt; az adatok kiszolgáltatásának elutasítást öt napon belül indokolni és kommunikálni kell; névtelen petíciókra nem kell válaszolni; amennyiben a műszaki feltételek adottak, elektronikus formában is lehet választ adni. – erdon.ro