Körvonalazódik Margitta környékén is a gáz bevezetése. A bíróság bejegyezte ugyanis a Berettyó-Bisztra Településközi Gázfejlesztési Egyesület megalapítását azt követően, hogy erre vonatkozó helyi tanácsi határozat született Margittán, valamint tizenhárom községben, többek közt Dernán, Tótiban, Bályokon, Szalárdon, Alsótótfaluban, Tasnádbajomban és Vedresábrányban. Mind a Transgaz, mind a Bihar Megyei Tanács támogatja azokat az önkormányzatokat, amelyek erőfeszítéseket tesznek azért, hogy megtegyék a törvényes lépéseket a gázhálózat bővítése érdekében, kistérségi településközi fejlesztési egyesületekbe tömörülve. A Megyei Tanács négy ilyen jellegű megbeszélést koordinált, melyen részt vettek az érintett polgármesteri hivatalok és a szászmedgyesi Transgaz vállalat képviselői is, továbbá a Megyei Tanács egyenként ezer lej kiutalását is megszavazta azon helységeknek, melyek jelezték társulási szándékukat, beleértve a településközi fejlesztési egyesületeknek a létrehozását. Az Érmelléken kilenc közigazgatási egység döntött úgy, hogy ilyen egyesületbe tömörül, és hasonló lépések történtek Élesd és Belényes körzetében is. Mivel egy hatástanulmány elkészíttetése akár több száz euróba is kerülhet, és a társulások nem rendelkeznek ennyi pénzzel, ezért a Megyei Tanács vezetése hajlandó társfinanszírozni a beruházás ezen ütemét partnermegállapodások formájában a megalakult kistérségi fejlesztési egyesületekkel. – erdon.ro