Nagyszabású rendezvénysorozatot tartottak Nagyváradon a Királyhágómelléki Református Egyházkerület fennállásának 100. évfordulója alkalmából. A trianoni országcsonkítás után a leszakadt tiszántúli gyülekezetek 1921-ben szerveződtek egyházkerületté, viszont csak 19 évvel később, hosszas küzdelem után, 1939-ben ismerték el az új egyházkerület önállóságát. A megemlékezésre a nagyváradi református püspökség udvarán került sor, ahol a Magyar Református Egyház képviselői, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület egyházi és világi elöljárói, lelkipásztorok és gondnokok közösen adtak hálát Istennek a megmaradásért.

Az egyházkerület erre az alkalomra egy emlékjelet, egy szószéket is állított, melyre két évszám, és az egyházkerület címere került, bizonyságul, hogy Jézus Krisztus, az élő Ige mentette meg a partiumi magyarságot, hogy jelene legyen. Az ünnepi istentiszteleten Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét, az anyaország képviseletében pedig Fürjes Zoltán helyettes államtitkár köszönte meg a határon túli reformátusok erőfeszítéseit, amelyet a magyar közösség megmaradásáért tesznek.

Az ünnepségre sikerült elkészíteni az egyházkerület több mint 200 gyülekezetének a címeres zászlaját, melyet Balogh Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke áldott meg. Az évfordulóval egybekötve megtartották a református egységnapot, ugyanakkor a koronavírus járvány kitörése után ezen az alkalmon ülésezett először a Magyar Református Egyház Generális Konvetje is, a magyarországi és határon túli egyháztestek püspökeinek és főgondnokainak részvételével. – érhangja