Vészesen nő a hazai pedagógustársadalom átlagéletkora. Az Európai Unió statisztikai hivatalának, az Eurostatnak az adatai szerint 2020-ban az elemi oktatásban dolgozó 47 414 pedagógus közül 28 376, vagyis az összlétszám közel 60 százaléka volt 50 évnél idősebb. 7734 tanítónő és tanító az 55-ik életévét is betöltötte.

A helyzet a pedagógustársadalom egészét tekintve sem sokkal fényesebb, a 30 évesnél fiatalabb kollégák aránya a 10 százalékot sem éri el. A Frames tanácsadó cég tanulmánya szerint a legifjabb oktatói gárda Szeben, Kolozs és Giurgiu megyékben, valamint Bukarestben dolgozik, ahol a 30 évesnél fiatalabbak aránya 14, 13-13, illetve 12,3 százalék. A másik végletet Teleorman, Gorj és Krassó-Szörény megyék jelentik 5,09, 5,59 és 6,16 százalékkal.

A szakemberek szerint a nagy gondok 2032 körül fognak jelentkezni, amikor nyugdíjba vonul majd a nagy létszámú dekrét-nemzedék, s nem lesz utánpótlás a távozók pótlására. Más gazdasági ágazatokban ezt vendégmunkásokkal fogják orvosolni, az oktatásban azonban erre nem lesz mód.

A fokozódó pedagógushiány egyik fő oka az, hogy az oktatásban a bérek viszonylag alacsonyak, főleg, ha azokat más közalkalmazotti kategóriák fizetéseivel hasonlítjuk össze. Jelenleg a minimális pedagógusbér nettó 2647 lej, a maximális pedig 4709 lej. Sorin Câmpeanu tanügyminiszter a közelmúltban azt nyilatkozta, hogy egy kezdő tanár fizetése az országos nettó átlagra emelkedhet, ami áprilisban 3967 lej volt. – economedia.ro