A székelyhídi római katolikus közösség augusztus utolsó vasárnapján ünnepelte plébániája búcsúját, azaz a templom védőszentjére való, évente tartott megemlékezést. A Szűz Mária szeplőtelen fogantatását megörökítő főoltárkép előtt celebrált ünnepi szentmisét Bakos Gábor bihardiószegi plébános mutatta be, a házigazda Kuglis Gábor, illetve Pito Lajos monospetri és Mihály Balázs micskei plébános segédletével.

Szentbeszédében Bakos Gábor kifejtette, hogy az istenanyasági sors vállalása – amire e nap emlékezik a székelyhídi gyülekezet – az alázat, az elfogadás jele a minden bűntől mentes, tiszta, szeplőtelen Mária által („Íme, az Úr szolgálóleánya vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.” Lk 1,38). A Szűzanya alázatossága, tisztasága, Krisztus-követése követendő példaként szolgáljon nekünk. Mária, mennyei édesanyánkat Jézushoz hasonlóan szeretnünk és tisztelnünk kell. A Szűzanya tőlünk csak annyit kér, hogy isteni fia, a Megváltó tanítását ugyanúgy meghallgassuk, megfogadjuk és szívünkbe zárjuk, ahogyan ő tette. Tetteink tegyenek méltóvá Jézus örök ígéreteire. Legyen hitünk, legyünk alázatosak, a végtelen szeretetű Istenben bízva imádkozzunk. Nem érdemes panaszkodnunk, mert Jézus sem tette. Ne féljünk a jövőtől, bízzunk Istenben, a boldogságos Szűz Máriában és Jézus Krisztusban – hangzott el a homíliában. A búcsú végén Kuglis Gábor házigazdaként köszönetet mondott a megjelent híveknek, a paptársaknak, a kórusnak és Tibor Péter kántornak, hogy közreműködésükkel hozzájárultak az ünnepi miséhez.


Írta: Ér hangja