Fennállásának 120. évfordulóját ünnepelte október 2-án városunk baptista gyülekezete. A jeles eseményt megünnepelvén zsúfolásig telt az utóbbi években teljesen felújított imaház. Nemcsak határon innen, de határon túlról is szép számmal érkeztek vendégek. Közös imádkozások és együtténeklések mellett Balla Frigyes székelyhídi baptista lelkész vezetésével a vendéglelkészek bemutatták közösségük történetét.

A baptisták hiszik és vallják, hogy mindazok, akik megváltásban részesültek, tartozzanak bármilyen korosztályhoz, néphez vagy nemzetiséghez, Krisztus egyetemes testét képezik a mennyben és a földön, az egyetemes egyházat, amely a keresztény hiten, reménységen és szereteten alapuló helyi közösségekben nyilvánul meg.

A gyülekezetek az újjászületett hívek közösségei, amelyek által Krisztus megnyilvánul minden generációban, minden helyen, és amelyek által Isten kiterjeszti kegyelmét a világra. A baptisták hiszik, hogy a gyülekezet csak szeretetben és a hiteles lelki élet által épül. Szellemi növekedése csak a Krisztustól való teljes függésben lehetséges, olyan mértékben, amilyen mértékben a tagok építik a kapcsolataikat, és kiveszik részüket a szolgálatból.

A baptisták a helyi gyülekezetek hivatását abban látják, hogy olyan közösségek legyenek a világban, amelyek megosztják hitüket, reményüket és szeretetüket a körülöttük élőkkel. Hiszik, hogy a helyi gyülekezet úgy dicsőíti Istent, amennyiben a közösség minden tagja, és a közösség egésze is Isten szuverén, szent és jóságos szeretetének bizonysága a világban. Számukra a helyi gyülekezet egy lelki család, amelynek léte bizonyíték arra, hogy szeretet, remény és bizalom létezhet egy anyagias és individualista társadalomban is.

 Más-felekezetből-is-érkeztek-az-ünnepségre

Más-felekezetből-is-érkeztek-az-ünnepségre

Százhúsz év nem kevés idő! Ennyi idő és megannyi hányattatás ellenére is tiszta hittel és Istenbe vetett bizalommal maradhatott fenn a székelyhídi baptista közösség.

A jövőre való tekintettel, mindenki ezzel az üzenettel távozhatott: „Isten hálója nem válogat! Nincs olyan mélyre süllyedt ember, akit az evangélium hálója ne fogadna be.”


Írta: Kalló-Nagy Kamilla