Négy ország 31 résztvevőjével és két romániai tréner közreműködésével zajlott ifjúsági csereprogram városunkban július 26. és augusztus 5. között. A magyar, olasz, spanyol és romániai résztvevők az Ér Hangja Egyesület nyertes pályázatának részeként vehettek részt a The Media-Maze: Know It, Use It! (A média útvesztői: ismerd meg, használd!) nevet viselő tíznapos projekten.

Az angol nyelvű tevékenységeket a szervezők minden nap két nagy tömbre osztották: egy intenzív délelőttire, ahol a projekt témájához szorosan kapcsolódó elméleti-gyakorlati előadások és foglalkozások zajlottak, és egy délutáni elmélyítő blokkra, ami szintén a délelőtti kérdéskörhöz kapcsolódott, de sokkal gyakorlatorientáltabb, játékosabb módon zajlott.

A technológia rohamos fejlődésével az internet is egyre inkább mindenki számára elérhetővé válik, ahol a különböző csatornákon a felhasználók információdömpinggel találják szembe magukat. Ezek azonban gyakran félrevezetőek, álhírek, olyan információk, amelyeket szűrni kell. Ugyanakkor a fiatalokat – akik a legtöbb időt töltik a közösségi média felületein, és ezáltal számos veszélynek vannak kitéve az online környezetben – legtöbbször nem tanítják meg az internet tudatos használatára.

A média útvesztőinek több különböző aspektusát vizsgálták

Éppen ezért a csereprogram ideje alatt többek között a következő témákat járták körbe a facilitátorok és a résztvevők: digitális készségek és az álhírek felismerése, az online terjesztett információk szűrése oktatási módszerek, illetve nem formális módszerek segítségével, az emberi jogok védelme az interneten, a közösségi média hasznos használatával kapcsolatos ismeretek hiánya, cyberbullying (internetes zaklatás) és álhírek, multikulturalizmus, a tolerancia, az egyenlőség és a megkülönböztetésmentesség előmozdítása, valamint az új hagyományok és kultúrák felfedezése a fiatalok körében.

A projekt első napján természetesen az ismerkedésé és a csapatépítő játékoké volt a főszerep, a második naptól azonban már komoly feladatokat kaptak a fiatalok, amikor is a fő téma az álhírek (fake news) volt, amelyet a résztvevők képek, hírek, honlapok segítségével jártak körbe. Egy közös feladat is várta a négy ország képviselőit: a székelyhídi piacon készült képekből és videókból kellett különböző történeteket alkotniuk, melyeket a délután folyamán előbb ismertettek egymással, majd kiértékelték őket.

Videókat, interjúkat, podcasteket és újságcikkeket készítettek a fiatalok

Következő nap a kritikai gondolkodás különböző értelmeivel ismerkedtek. Megosztották egymással, hogy mit jelent számukra egy releváns kérdés, hiszen a kritikai gondolkodás egyik alapköve a megfelelő kérdések megfogalmazása. Mivel a többnapos program közös nevezője a média, ezért a program egész ideje alatt ennek tükrében alakultak a napi programok, tennivalók is. Egyebek mellett olyan honlapokat vizsgáltak meg, melyek vagy álhíreket terjesztenek, vagy egyéb szempontból nem hitelesek, illetve utána kellett járniuk, hogy ezek az oldalak miért nem megbízhatóak. De alkalmuk nyílt birtokba venni az Ér hangja stúdióját is, ahol számos új információval gazdagodtak. Munkatársaink segítségével megismerkedtek a kamerahasználattal, a podcast- és interjúkészítés, valamint a hírgyártás és a blogcikkírás fortélyaival. A rövid elméleti bevezető után gyakorlatban is kipróbálták a tanultakat: több nyelven készítettek podcastadásokat, interjúkat és blogcikkeket. Ezt a tudást később is használniuk kellett, hiszen egy másik gyakorlat során rövid, kétperces tanulságos videókat kellett készíteniük négy előre megszabott témáról, melyek a cyberbullying, álhírek, catfishing (olyan megtévesztő tevékenység, amelynek során egy személy fiktív személyiséget vagy hamis személyazonosságot hoz létre egy közösségi oldalon, általában egy konkrét áldozatot megcélozva – szerk. megj.) és hackelés (más elektronikus eszközére történő illetéktelen behatolás károkozási céllal – szerk. megj.) voltak. Ezeket a rövid videókat figyelemfelkeltésre és a témák érzékenyítésére használják majd fel a közösségi média felületein.

A projekt hetedik napján a pletyka témakörét járták körbe a résztvevők. A társadalom pletykához való negatív hozzáállása mellett szóba kerültek a pozitív hatásai is, illetve társadalmi, pszichológiai és szociológiai vonatkozásban is megvizsgálták a jelenséget, ami a technológia fejlődésével már az online térben is jelen van.

Különleges nemzeti estek a multikulturalizmus jegyében

A tíznapos esemény végéhez közeledve a résztvevők egy olyan prospektust állítottak össze, amely felhívja a figyelmet a közösségi média veszélyeire és annak tudatos használatára. Miután az elkészült prospektusokat szétosztották a járókelőknek Székelyhíd központjában, a fiatalok bemutatták a helyieknek munkájuk eredményét, hogy felhívják a figyelmet az interneten napi szinten megtalálható kockázatokra. Az pályázat során elkészült munkák megtekinthetőek az Erhangja International Facebook-oldalon (http://facebook.com/ErhangjaInternationalProjects), illetve a the-mediamaze.blogspot.com oldalon.

A projekt ideje alatt a munka és a tanulás mellett természetesen a szórakozásra és egymás kultúrájának megismerésére is jutott idő. A nemzeti esteken a négy ország csapatai bemutatták hazájuk turisztikai látványosságait, kulturális örökségeit, a nemzetükre jellemző érdekességeket. Ugyanakkor spanyol, olasz, román és magyar finomságokat kóstolhattunk, megtanulhattunk néhányat az egyszerűbb táncaikból. Ezeken az esteken nemcsak, hogy felcsendültek az adott nemzet dalai, de az egész este folyamán az illető ország ismert vagy kevésbé ismert slágereire táncolt minden résztvevő.

Túlzás nélkül elmondható, hogy ezalatt a tíz nap alatt a négy ország több, mint harminc résztvevője igazi csapattá kovácsolódott, amit mi sem bizonyít jobban, mint hogy a projekt utolsó napján a könnyes búcsú valóban könnyesre sikeredett. Olyan embereket hozott össze a sors, akik mindig tisztelettel és megértéssel fordultak egymás felé. Példaértékű volt a fiatalok lelkesedése és komolysága, amivel a rájuk bízott feladatokat elvégezték, és példaértékű volt a nyitottságuk is, amivel egymást, egymás kultúráját kezelték.

Mivel a pályázat résztvevői számos átfogó, nem formális és informális tanulási tevékenységen vettek részt, így munkájuk eredményeként mindannyian Európa-szerte elismert YouthPass tanúsítványt kaptak, mely a későbbiekben akár a szakmai életükben is hasznos lehet.

A projekt az Ér Hangja Egyesület gondozásában, az Európai Unió Erasmus+ ifjúsági csereprogramjának támogatásával valósult meg.


Írta: Szücs-Pap Enikő