Bogdánffy Szilárd vértanú püspökre való emlékezéssel, zászlóátadással egybekötött templombúcsú augusztus 29-én Székelyhídon

Ünnepi szentmisét tartottak augusztus 29-én a székelyhídi római katolikus egyházközség védőszentjének, a magyarok Nagyasszonyának, Szűz Máriának szentelt Mária Királynő búcsúünnepén. Mint minden évben, az idei nyár talán utolsó napsütéses vasárnapján is zsúfolásig telt az ódon templom, annál is inkább, mert ez alkalommal adták át az egyházközségnek Bogdánffy Szilárd vértanú püspök zászlaját. A zászlót a római katolikus püspökség nevében Fejes Rudolf Anzelm premontrei rendi apát úr adta át a helyi gyülekezetet képviselő Bodor Zoltán plébánosnak.

 

 

Rövid beszédében ismertette Bogdánffy Szilárd életútját, aki 1953-ban „hite és nemzete meg nem tagadásáért” a kommunista rezsim nagyenyedi fegyházában adta vissza lelkét Istennek. Emlékeztetett: az egykori püspököt folyó év október 30-án, Nagyváradon fogják boldoggá avatni, ami számunkra azért is fontos, mert ő volt a romániai kommunista diktatúra első püspökáldozata, és az első erdélyi magyar, akit a pápa boldoggá avat. Az átadott zászló arra figyelmezteti a híveket, hogy imalánccal készüljenek Isten szolgája dr. Bogdánffy Szilárd boldoggá avatására.
Mária Királynő búcsúünnepe alkalmából a szentmisét dr. Fügedi Antal mezőbikácsi plébános úr celebrálta, aki szentbeszédében a Mária-kultusz alapjait, eredetét, a magyar nemzet életében és történelmében betöltött kiemelt helyét taglalta, egyszerű, szívhez- és lélekhez szóló szavakkal. Szavai szerint a „Király” kifejezés több, mint a politikai értelemben vett jelentés, értelmezése szerint a „Király” kiemelkedik a többiek közül, Mária mindannyiunk Királynője, a Szentek Királynője, aki megmutatja nekünk, hogyan kell Istent követni: „Élek én, de nem én élek, hanem Krisztus él énbennem!” – idézte Szent Pál levelének szavait.
A szentmisén részt vettek a nagyváradi római katolikus püspökséghez tartozó több plébánia képviselői. A a református egyház képviseletében Jakó Sándor jankafalvi tiszteletes, Antal Ciprian ortodox atya, a görög katolikus egyház nevében pedig Erdődi Endre plébános úr köszöntötte az ünneplő híveket. A szentmisét Nagy Csaba előadóművész csodálatos, a magyar sorsot és történelmet oly hűen tükröző, mélabús hangú tárogatón megszólaltatott dallamai, és a helyi római katolikus ifjúsági és felnőtt kórus előadásában felhangzó egyházi énekek tették még ünnepélyesebbé.

 

 

 

 

A szentmise végeztével Bodor Zoltán plébános úr köszönte meg paptársainak, a testvérgyülekezetek képviselőinek, a szentmisét celebráló Fügedi Antalnak, Fejes Rudolf Anzelm apát úrnak, Győrfi József esperes úrnak a szolgálatot és a híveknek a részvételt.
Ezt követően, a templom előterében 2007-ben, talán jelképes szándékkal kősziklára rögzített Simonyi József óbester, a legvitézebb magyar huszár emlékére állított emléktáblánál folytatódtak az ünnepi megemlékezések. Az emléktáblánál Fejes Rudolf Anzelm apát, majd Béres Csaba, székelyhíd polgármestere, és báró Emődi Dániel, a debreceni Pro Patria Alapítvány elnöke mondtak ünnepi beszédet. A székelyhídi polgármesteri hivatal, a Pro Patria Alapítvány, a megyei és helyi RMDSZ és a Pro Székelyhíd Egyesület képviselői helyezték el a kegyelet koszorúit. A rendezvény a Szózat felemelő sorainak éneklésével zárult.

 

 

Fekete Evetke