Botházy Nándor, a Bihar megyei RMDSZ népszámlálással foglalkozó munkacsoport koordinátorának sajtóközleménye

Befejeződött Romániában a népszámlálás adatgyűjtési fázisa a személyes lekérdezéses szakaszt is beleértve, július 31-én a második meghosszabbítás után. A hivatalos adatok szerint Romániában 18,15 millió személy vett részt a cenzuson, ez 95,4%-a a 2021 december 1-i 19,02 millióra becsült romániai rezidens lakosságnak, amelyhez a viszonyítás történt. Bihar megyében az országos statisztikai hivatal rövid közleményének értelmében ez a szám 97,4%. A 2021 december 1-én 553.409.-es becsült rezidens lakossághoz viszonyítva ez 539.020 személyt jelent.

Amint azt a népszámlálás elején többször is említettük, akik bármilyen okból nem kerültek megszámolásra, azok adatait statisztikai és adminisztratív forrásokból fogják beemelni a végleges népszámlálási végeredménybe, de itt már nem szerepelnek olyan személyesnek mondható és kisebbségünk számára oly fontos adatok, mint nemzetiség, vallás vagy anyanyelv.

A szövetségünk végig igyekezett megtenni mindent azért, hogy a Bihar megyei magyar emberek jól értesültek legyenek, napirenden legyenek a népszámlálással kapcsolatos információkkal, és hogy büszkén vállalják nemzetiségüket, vallásukat és anyanyelvüket.

Az országos statisztikai hivatallal megkötött Protokollum értelmében lelkes önkénteseinknek, munkatársainknak köszönhetően technikai segítséget, és ha kellett szakmai tanácsot nyújtottunk a megye több pontján, ott ahol ezt igényelték.

Köszönjük a bizalmat! Csak a nagyváradi irodáinkban több mint 4000 hozzánk forduló személynek nyújtottunk segítséget.

Szoros közreműködésben voltunk önkormányzati vezetőinkkel, a történelmi egyházainkkal, a pedagógusainkkal, civil és ifjúsági szervezeteinkkkel, a különböző sajtóorgánumokkal, akiknek ezúton is köszönjük a közös erőfeszítéseket, reméljük nem voltak hiábavalóak és elérjük kitűzött céljainkat.

A népszámlálás folyamatáról igyekeztünk rendszeresen tájékoztatni a nagyváradi és a teljes Bihar megyei magyarságot.

Sajnos Nagyváradot tekintve több szempontból is aggályos volt a szervezés, számos pontban szegte meg a nagyváradi önkormányzat az idevágó rendelkezésket: bár kötelező jelleggel bírt, nem hírdették meg a recenzorok toborzását; nem tartották be a recenzori kiválasztás tisztaságát és objektivitását biztosító hivatalos előírásokat; nem voltak a magyar nyelvet ismerő recenzorok a cenzus elején működő összeíró pontokon; a magyar nyelven való komunikációt teljes mértékben elmulaszották, bár törvény kötelezte erre őket.

Akik követték a fejleményeket, tudhatják, írásban jeleztük a visszásságokat, törvénytelenségeket – mindhiába. Nagyon sok hibával, fennakadással működött maga a számítógépes software is. Rengeteg türelem és kitartás kellett mindazoknak, akik önmaguk töltötték ki a kérdőívet. Ezt ezúton is köszönjük!

A statsztikai hivatal nem hivatalos közleménye szerint részletesebb adatokat városokra, községekre lebontva csak ez év decemberében fognak közölni. Bízunk benne, hogy úgy Nagyváradon, mint a megye egészében meg fogjuk tudni tartani nemzetiségi arányainkat.


Írta: RMDSZ sajtóiroda