Székelyhídiak figyelmébe

2011. november 10-től a vízdíjat a polgármesteri hivatal pénztárában lehet fizetni.