Forró Csaba református tiszteletessel, Csokaly frissen kinevezett lelkészével beszélgettünk a parókián a templom és környéke jelenlegi állapotáról, valamint a jövőre vonatkozó terveiről.

 

Forró Csaba szerint nagyon sok a tennivaló: fel kell újítani az ódon templom karzatát, megjavíttatni az 1864-ben adományozott műemlék értékű orgonát, megoldani a templom fűtését, helyreállítani a parókia épületét és az egyházhoz tartozó összes ingatlant. Természetesen mindent csak idővel…

 

Kérdésünkre, miszerint milyen az istentiszteletek látogatottsági aránya, lelkesen mesélte, hogy eddig a lelkészi hivatal elég volt az istentiszteletek megtartására, most viszont szükség van a templom használatára, hisz az eddigi 60 főről 100 főre megugrott a szertartáson részt vevők száma. Kántort keresnek, mert még nincs, új a harangozójuk, új a presbiteri testületük, szóval minden megújulni látszik a lelkes hívőkkel rendelkező kis érmelléki településen.
A lelkész elmondta, meg szeretné szervezni a gyermekek számára a vallásórák állandóvá tételét, illetve minél inkább a templom és egyház köré irányítani úgy a felnőttek, mint a gyerekek és a fiatalok érdeklődését. Megtudtuk, a legutóbbi, 2011-es népszámláláson Csokaly 902 lakosa közül 718-an vallották magukat reformátusnak, és ebből, hála az isteni gondviselésnek tizennégyen fognak konfirmálni az elkövetkezőkben.
Érezni lehet a Forró Csaba szavaiból áradó hitet a munkában, az emberek jó szándékában és a jövőben. Isten áldásával, az emberek segítségével és a tiszteletes kétségbevonhatatlan tenni- és változtatni akarásával bizonyára sikerült megpezsdítenie a csokalyi református közösség életét.

 
B. J. R.