Tokás Sándor a csokalyi református közösség új lelkésze

Közel féléves kihagyást követően új lelkipásztora van a csokalyi református egyházközségnek. Tokár Sándor feleségével, aprócska gyermekével érkezett az Érmellékre, ahol a hívek, az általa elmondottak alapján nagy szeretettel fogadták.

Koraőszi napsütésben illatozó rózsák, szépen rendbe tett virágágyások fogadják a parókiára érkezőket, míg az utca szemközti oldalán lévő egykori kúria udvaráról Fényes Elek, a magyar statisztika megalapítója szoborba öntve figyeli a szemközt zajló eseményeket. Mostanság akad ott látnivaló bőven, hisz épp a lelkészcsalád bútorait, személyes tárgyait hordják, pakolják a lelkesen segítő hívek. Anélkül, hogy tudnák, finom ebéddel várják a családot a többségében református vallású csokalyiak. A lelkészlak és az istenháza egy telken fekszik, így az ízlésesen kiépített templomkert a parókia udvara is egyben. Mivel még a lakásban nem került az utolsó csésze is a helyére, így a békességet árasztó templomban ülünk le egy kis tereferére, ismerkedés gyanánt.

Fényes Elek szobra szemközt a parókiával. Büszke lehet rá Csokaly közössége.

Tokár Sándor (portrénkon) három éven keresztül segédlelkészként szolgált a nagyvárad-olaszi református egyházközségben, múlt év decemberétől pedig a száztíz gyülekezeti tagot számláló Hegyközújlakon helyettes lelkipásztori feladatokkal bízták meg. Ez utóbbi gyülekezetben – amint arra még sokak emlékeznek – egy elhíresült pap szolgált, aki ha a hívek lelkét nem is tudta eladni, de a közösség vagyonának javarészét saját hasznára elkótyavetyélte. Így az elkövetkezendőkben nemcsak az egyházközség anyagi helyzetét kell megerősíteni, hanem a kiábrándult, megbotránkozott hívek lelkén is akad pátyolgatni való bőven. Tokár tiszteletes úgy látja, hogy elindult az ottani közösségben egy jó irányú folyamat, az egyháztól időközben eltávolodók lassacskán visszatérnek az anyaszentegyházba.

A tiszteletes már több alkalommal is megfordult vendégszolgálóként az Érmelléken, így nem idegen számára ez a tájegység. Már csak szülőhelye okán sem, hisz a Nagyváradhoz közeli Hegyközkovácsiból származik. Az idén nyáron meghirdetett lelkészi állásra jelentkezett, még egy paptársával kellett megméretkeznie, de végül is neki szavaztak bizalmat. Július végén volt a bemutatkozó szolgálata, amit a presbiterekkel való beszélgetés követett, ezek után választották meg lelkipásztoruknak. A tiszteletes úgy érzi, hogy már az első találkozásuk alkalmával megszületett a bizalom a presbitérium és közötte, a feleségének is lelki békessége van a dolog felől.
Beszélgetésünk során visszacsapódunk pályájának kezdetéhez. Felmenői között nincsenek lelkipásztorok, ő maga 2012-ben fejezte be teológiai tanulmányait, azt követően került Nagyváradra, ahol a már említett nagyvárad-olaszi egyházközség mellett, további gyülekezetekben is segédlelkészkedett. 2013-ban megházasodott.
Teológiai vitába biztosan nem fog keveredni feleségével, hisz a tiszteletes asszony is lelkipásztor, aki jelenleg Kata nevű lányukat neveli. Terveik szerint a későbbiekben mindenképpen szeretne a feleség is lelkipásztori szolgálatot vállalni.

A csokalyi egyházközségben a közel ötszáz lélek mellett rendbe tett parókia és templom fogadta a családot. Az istenháza tetőzetét az elmúlt években teljesen kicserélték. Új karzat épült, a ablakkeretek is megújultak. Évtizedes némaság után az idei év augusztusában egy kolozsvári orgonaépítő munkájának köszönhetően a templom karzatán ismét megszólalt az Istent dicsőítő hangszer. Néhány éve a paplak is lelakott állapotban volt, azóta azt is sikerült rendbe tenni. Az eredményes és szorgalmas munkák említésekor nem feledkezhetünk meg a központifűtés-rendszer kiépítéséről sem, amit a parókiaépületbe, a templomba és a gyülekezeti házba is bevezettek.

A gyülekezeti ház impozáns, jól felszerelt.

Ez utóbbi különálló épületcentrum, a földszinten konyha, a lelkész irodája, mellékhelyiségek és egy nagyterem kapott helyet, ahol a gyermekekkel való foglalkozást tartják, de egyéb konferenciajellegű találkozókra is alkalmas. A tetőtér sem maradt kihasználatlanul, ott hálószobákat alakítottak ki, valamint fürdőszobákat. Bár az ingatlanok javarésze kifogástalan állapotban van az utóbbi évek szorgos munkálkodásának eredményeként, azért még akad további tennivaló. Visszaigényelték az egykori iskola épületét, a földszinti részt már sikerült jó állapotba hozni. Ott többnyire keresztelőket, eljegyzéseket, halotti torokat tartanak. Az emeleti termekben akad még jócskán tennivaló, illetve a külső falak vakolására is sort kerítenek, emellett a tetőzet felújítása is várat magára. A magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumánál már az előző lelkipásztor idejében sikeresen pályáztak támogatásért, ugyanakkor a székelyhídi önkormányzat is finanszírozza a munkálatokat. A nem várt kiadásokra mindig van anyagi biztosítékuk, ez pedig a közösség tulajdonában lévő szántók után járó bérleti díj.

Az egykori református iskola felújítás alatt.

A lelki építkezésre nagy hangsúlyt fektet a lelkipásztor, elsősorban a gyermekekkel való foglalkozást szándékszik tartalommal megtölteni. A közeljövőben olyan istentiszteleti együttlétet szándékszik tartani, amelyen a szülők és a gyermekek együttesen vesznek részt. Ezt a lelki építkezést a későbbiekben az idősebbekre is kiterjeszti. Lelki igény van ifjúsági alkalmakra, ahogyan bibliaórákra is.


Írta: D. Mészáros Elek