Beszámolt a községben jelenleg zajló munkálatokról Kócza István, Érbogyoszló polgármestere (portrénkon).

Egy uniós pályázat finanszírozásából leaszfaltozzák az összekötő utat Apátkeresztúrral, és folyamatban vannak a csatornázási munkálatok is, amelynek befejezése késik a kivitelező miatt. A polgármesteri hivatal mindent megtesz, hogy felgyorsítsa a munkálatok menetét, mivel ez a beruházás már 2016-ban elkezdődött.

Az albisi falumúzeum esetében is pályázatot nyertek, ez tájház jellegű lesz, a hagyományoknak megfelelő szobákat hoznak majd létre benne, lesznek régi szerszámok és eszközök is. A pályázat szerint az idén teljesen felújítják a jelenlegi, régi stílusban épült egykori parasztportát, új kerítés is lesz, és az udvart is rendezni fogják. A falumúzeum cseréptetős lesz. A polgármester kifejtette, hogy a tervek elkészültek, összeállítják a dokumentációt, amelyet jóvá kell hagyatni, ezt követően történhet meg a kivitelező kiválasztása.

Ugyancsak pályázatot nyertek fertőtlenítő és rovarirtó eszközök beszerzésére, már a szükséges dokumentációt is elküldték jóváhagyásra az illetékeseknek, aztán elkezdhetik a közbeszerzést. Az érbogyoszlói polgármester szerint a nyár folyamán megvásárolhatják ezeket a felszereléseket. Ezeket a jelenlegi járványügyi helyzetben veszik igénybe közterületek fertőtlenítésére, valamint a sertéspestis megjelenésének helyszínein.

Kócza István kifejtette, hogy öt megyei település is csatlakozott egy uniós pályázat elkészítéséhez, ez a földgázrendszer bevezetésére vonatkozik. Aláírnak egy partnerségi megállapodást, de minden helyhatóság dolgozik a beruházáson. Megkezdődött a hatástanulmány elkészítése annak érdekében, hogy ez legyen meg, amire kiírják a pályázatot. Ha ez kedvező elbírálásban részesül, hozzáfognak a tervek elkészítéséhez.

Az érbogyoszlói polgármesteri hivatal kérelmezte egy 180 férőhelyes, fedett sportcsarnok építését Albison. Ugyanakkor egy másik beruházást is elindítottak, a régi mérnöki lakás helyén egy multifunkcionális épületet szeretnének létesíteni, szobákkal, gyűléstermekkel, konferenciatermekkel, ahol továbbképző tanfolyamokat lehetne tartani. Lenne benne konyha, meg minden, ami szükséges. Hamarosan elkészítik az épület terveit.

Folyamatban van a tavaly ősszel elkezdett munka, a Fancsika patak medrének takarítása, összesen hét kilométerről van szó, ebből mintegy másfelet már rendbe tettek. Nagyon jól sikerült a munka, a víz visszahúzódott. Kócza István közölte, hogy ezt a munkát partnerségben végzik a vízügyi hivatallal, mivel ez utóbbi biztosítja a munkaerőt, a gépet, a polgármesteri hivatal pedig az üzemanyagot.


Új épületrésszel bővül az érbogyoszlói községháza

Be akarják fejezni a jelenlegi községháza épületének felújítását, és az új szárny átadását – mondta Kócza István érbogyoszlói polgármester.

2018-ban kezdődtek el a polgármesteri hivatal új épületszárnyának építési munkálatai, a pénzhiány miatt azonban stagnált a beruházás. Kócza István kifejtette, a tervek szerint az új épületrész alsó szintjén helyet kap egy orvosi rendelő, az előírásainak megfelelően lesz férfi, női és mozgássérülteknek való illemhely, váróterem, kezelőszoba, vizsgáló, személyzeti mosdó. A földszinten két teremben levéltárat alakítanak ki. Az egyszintes épület emeletén lesz egy nagy gyűlésterem, házasságkötő terem, természetesen váróteremmel, mosdókkal. Ugyanott még két terem épül. Nemrég kérelmezték az Országos Befektetési Társaságtól, hogy támogassák a beruházás befejezését. Ha ez megtörténik, akkor még az idén elkészülhet a beruházás.

Az érbogyoszlói polgármester arról is tájékoztatott, hogy amennyiben lesz uniós forrás a mezei utak rendbetételére, kövezésére, leaszfaltozására, akkor pályázni fognak erre. Ha ez megvalósulna, akkor mintegy tizenegy kilométeren lehetne kövezni, vagy aszfaltozni, például rendbe lehetne tenni az Érbogyoszló és Érszalacs közötti határ menti útszakaszt.

Az elöljáró közölte, hogy elkészült a kiírás az utcai közvilágítás korszerűsítésére, az erre vonatkozó pályázatot is be akarja nyújtani az érbogyoszlói polgármesteri hivatal.

Margitta bejárata felől egy 250 méter hosszúságú sétányt akar létrehozni a polgármesteri hivatal, díszkivilágítással, padokkal felszerelve. Kócza István kifejtette, hogy még az idén hozzáfognak a sétány kialakításához. Egy gépszínt is építeni akarnak, a tervek már elkészültek, folyamatban van az engedélyek beszerzése.

Továbbá tervezik az I–IV. osztályos iskolaépület teljes tetőcseréjét, és az osztálytermek felújítását. Az érbo­gyosz­lói polgármesteri hivatal pénzt szeretne elkülöníteni erre a célra a költségvetésből, a büdzséről a helyi tanács fog dönteni.


Írta: Ér hangja