Számos pályázat készült, amióta Szilágyi Zoltánt (portrénkon) megválasztották Bihar község polgármesterévé. Az elöljáró bízik abban, hogy ezek közül minél több lesz a nyertes terv.

A községben jelenleg is zajló befektetésekről Szilágyi Zoltán, Bihar község polgármestere tájékoztatott. Új óvodaépület készül, amely nyolcvan férőhelyes lesz. Az 1000 négyzetméteres beépített területen konyha, orvosi rendelő is lesz. A folyamatban levő munkálatok elvégzésére sikerült tizenkét hónapos halasztást kieszközölniük, amely időszak alatt véglegesen befejeződhet az európai uniós forrásokból készülő tanügyi intézmény. Még a felszerelések beszerzését kell megoldani. Ez esetben pedig már idén megnyithatja kapuit az óvoda.

Az elöljáró ismertette a község csatornázási és vízhálózatára vonatkozó beruházás jelenlegi állását is. A munkálatok közel 90 százalékban elkészültek. A nagysza­bású beruházást a fejlesztési minisztérium programjai révén finanszíroz­zák. Bihar községben a kanalizálás több mint 90 százalékban elkészült, 36 kilométer hosszú lesz.

Az új, saját kutakból táplált ivóvízhálózat hosszúsága 24 kilométer lesz Bihar községben. (Azért nagyobb a hosszúsága a kanalizálásnak, mert azt Hegyközkovácsiban is kiépítették.) Ez a beruházás azért is nagyon fontos, hogy nappal is, nagy melegben is legyen elegendő vize a lakosságnak megfelelő nyomáson. Tehát az időjárási viszonyoktól és a napszaktól függetlenül soha ne legyen probléma a vízszolgáltatással. Szilágyi Zoltán hozzátette, hogy a lakossági igényeket figyelembe véve olyan vízszolgáltatást szeretnének kialakítani, aminek nyomán állandóan lesz víz a községben. Komoly erőfeszítések történnek a szennyvízülepítő, víztisztító- és szivattyúrendszer beszerelésére, amelynek nyomán üzembe lehet majd helyezni a rendszert, s ily módon átadható lesz a lakosságnak. Ha minden jól megy, akkor akár az idén is elkészülhet a beruházás.

A bihari polgármesteri hivatal új, korszerű épületbe költözik. Rendkívüli teljesítménynek mondható a két év alatt, önerőből felépített új épület befejezése, amelybe a napokban kezdődik meg az átköltözés. A beruházás körülbelül 2,5 millió lejbe került. Szilágyi Zoltán kifejtette, hogy még áprilisban átköltöznek az új épületbe, a régi székhelyen egyelőre irodák működnek, de más tervek is vannak az ottani területek hasznosítására. Az ünnepélyes épületavatót, a járványhelyzet függvényében, a közeljövőben fogják megtartani.


Írta: Ér hangja