Fórián Andrea istenesköltemény-kötetét mutattak be a csokalyi templomban

Istentisztelettel egybekötött könyvbemutatót tartottak a csokalyi református templomban május 19-én. A falu szülötte, Fórián Andrea szedte kötetbe istenes verseit és tárta a nagyközönség elé. A szombat délutáni napsütésben a több napos esőzést követően pára szállt a templomkert virágairól, bokrairól. Sorjáztak a harangszó hallatán a falubéliek és a más településről érkező ismerősök, barátok.

Fórián Andrea, bár jelenleg Nagyváradon él, de gyakorta kijár Csokalyra idős édesanyjához. Mi sem volt természetesebb annál, hogy szülőfalujának templomában indítsa útra a Te Igéd nekem című kötetét. A könyv ajánlásában így fogalmaz a szerző: „ezek a versek »megszülettek«, anyanyelvünk csodálatos harmóniáján keresztül kívánnak Isten-kereső vagy Isten-követő jelzőfények lenni”.

Az esemény rövid istentisztelettel kezdődött. Tokár Sándor lelkipásztor Pál apostol Rómabeliekhez írt levele alapján a közelgő pünkösd üzenetét bontotta ki igei csokorrá. A lélek szerinti élet fontosságát hangsúlyozta, amely nélkül képtelenek vagyunk Istennek való engedelmességre. Palczert Judit, a könyvbemutató moderátora (portrénkon) köszöntötte a jelenlévőket, majd pedig Thurzó Sándor nagyváradi brácsaművész mélyhegedűjátékát hallgathatták a jelenlévők. Robert Schumann zeneszerző Álmodozás című zeneművének felcsendülését megelőzően Palczert Judit szép szavakkal illette a szerzőt, méltatta emberségét, istenhitét, azt a sokrétű értékmentő munkát, amelyet a hétköznapokban kifejt.

Palczert Judit moderálta a bensőséges hangulatú rendezvényt.

Tokár Sándor – aki nemrég hordozza a gyülekezet pásztorolásának gyönyörűséges terhét – elmondta, hogy az internetről már rég ismerte Fórián költészetét, viszont a szerzővel csak a kötetbemutató szervezése kapcsán találkozott. A verseket értékelve elmondta, hogy azok őszinteségük folytán a költő lelkén átszűrt gondolatok. Szerkezetileg tömörek, „súlyos” versek, amelyek olvasása nem egy könnyed kávézás idejére ajánlott. Megfelelő lelkiállapotot, ráhangolódást igényelnek – mondta a lelkipásztor. Erdődi Endre, a csokalyi görögkatolikusok lelkipásztora Fórián Andrea költészetét az egyszerűség, az őszinteség szüleményének nevezte, amelyhez lelki énjének kitárulkozásához szükséges bátorság is társul. „A mai kor emberének kiálltásai ezek a versek Isten felé, hogy miként tudunk megmaradni hűséges gyermekének a szabadossággal teli korszellemet hordozó világban” – fogalmazott.

Az iskolatárs és barátnő, Füzesi Edit megzenésítette verseket énekelt családjával.

A szerző is megszólalt, nemcsak a versek „ihletőjéhez”, hanem szülőfalujához való kötődéséről is beszélt, megköszönte a könyvbemutató szervezésében résztvevők segítségét, majd elszavalta a kötetcímet adó versét.

A hangulatos délután során még több alkalommal is megszólalt Thurzó Sándor mélyhegedűje, illetve a szerző egykori iskolatársa, barátnője, Füzesi Edit és családja megzenésített verseket adtak elő. Kovács Géza és Marczin Alexandra a kötet verseiből szavalt, Kolumbán Andrea, a gyülekezet kántora orgonakísérettel énekelt, majd pedig Bai Lóránd trombitajátéka töltötte meg a belső teret.

Fórián Andrea Istenhez és szülőfalujához való ragaszkodásról is szólt.

A templomi együttlétet követően a gyülekezeti házban szeretetvendégség keretében a negyven verset tartalmazó, Gróf Alinka grafikáival illusztrált kötetet meg lehetett vásárolni és a helyszínen dedikáltatni a szerzővel.


Írta: D. Mészáros Elek