Öt különféle kiállítást avat­tak a helyi múzeum épületében a Székelyhídi Vá­ros­napok hivatalos meg­nyitóját követően.

A péntek délután színfoltja­ként a székelyhídiak és vendégeik – a megteremtett ha­gyományhoz igazodva –, meg­tekinthették azokat a kiállításokat, amelyek a Székelyhídi Városnapok legelső prog­ram­jainak egyikeként, több művészeti ágazatot felvonultatva jelentkeznek.

Az öt tárlat visszatérő és elsőként kiállító, ám évről évre megújuló művészeket, illetve a művészpályán most induló jelölteket és munkáikat mutat be, akikről Kerekes Terézia, a Székelyhídi Városi Könyvtár könyvtárosa, illetve Bíró Orsolya, az Ér Hangja Egyesület alelnöke beszélt.

Az egyik különleges tárlat régi székelyhídi városképeket hozott vissza a múltból (képünkön) „lokálpatrióták féltve őrzött fényképei és képeslapjai nyomán, az első ilyen jellegű fotókiállítás lévén a település életében”. Ez köszönhető többek között Ormos György ötletgazdának, Nagy Kamilla  kreatív megvaló­sítónak, de főként Nagy Máriának, To­do­szi Miklósnak és Kerekes Teréziának, akik a kiállításhoz a képeket adták gyűjteményeikből. A másik rendkívüli kiállítás az Ér hang­ja havilap jubileu­mának alkalmából összeállított anyag, amely a mostanáig megjelent 99 lapszámból kínál válogatást rögtön ott, ahol a látogató a múzeum épületébe lép.

A városnapok hagyományaihoz híven szintén közös tárlat tekinthető meg székelyhídi képzőművészek munkáiból: Angyal Olívia kisgrafikákkal szerepel, Árus Tünde tanárnő két akrillal készült képpel, Domahidi Krisztina tanárnő-keramikus egy olajképpel, Elek Ibolya öt olajfest­ménnyel, Juhász Imre egy nagyméretű portréval, Kerekes Zsuzsa reklámgrafikus meseillusztrációkkal, Orosz Tamás első ce­ruzarajzos próbálkozásaival,
valamint Szilágyi László há­rom fafaragással. A kiállítás ugyanakkor emléket állít a ta­valy elhunyt Csorján Dezső­nek – akinek három olaj­képe látható –, valamint városunk egyik kedves tanárának-festőjének, a 2011-ben  el­távozott Kerekes Gézának, két kompozíciója kiállításával. Először állított ki nálunk a székelyudvarhelyi Balla Melinda textilművész. A körfolyosót Árus Tünde tanárnő tanítványainak színes munkái díszítik.

A megnyitót követően a jelenlévők részt vehettek az Ér Hangja Egyesület jubileumi ünnepségén.

 


Írta: Szamos Mariann